Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 6. 2. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 16204 - Dopravní řídící ústředna Olomouc - námitka
5 Veřejná zakázka č. 17138 - MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení - zadání (ORG 5683)
6 Veřejná zakázka č. 18024 - Stavební úprava prostor ZŠ Přichystalova 20, Olomouc pro dočasné přestěhování MŠ Rooseveltova 101, Olomouc - přímé zadání
7 Jablonského - přechod pro pěší - podání žádosti KÚOK (ORG 5752)
8 EIB - revize úrokové sazby
9 Bytové záležitosti
10 Bytové záležitosti DPS
11 Místní akční plán vzdělávání II. pro ORP Olomouc
12 Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
13 Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele k přijetí daru (hrobová zařízení)
14 Povolení výjimky - pěší zóna
15 Označení vlastníka
16 Opravy mostů a lávek 2018
17 Opravy komunikací 2018
18 Změny jízdních řádů MHD k 1. 3. 2018
19 Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 - výsledek konkurzního řízení
20 Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací - škol
21 Hodnocení práce ředitelů škol v roce 2018 - hodnotící komise
22 Strategický rámec MAP - investiční záměry
23 Moravské divadlo Olomouc - smlouva o bezúplatném převodu majetku
24 Pozemky v k.ú. Slavonín – dovolání
25 Petice ul. Kožušanská – omezení pohybu vozidel
26 Petice protipovodňová opatření II.B etapa - parkování
27 Parkování – aplikace
28 Dopravní studie OKR
29 Dohoda o spoluužívání vodního vrtu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Olomouc - Holice
30 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
31 Vzory smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce
32 Střednědobý plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly
33 Návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2018
34 Protikorupční strategie - vyhodnocení za rok 2017
35 Analýza a hodnocení rizik SMOl za rok 2017
36 Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI
37 Kontrola využití dotace u BEACPP4OK o.p.s. na projekt "Podpora podnikavosti žáků ZŠ a SŠ Olomouckého kraje - 2. ročník"
38 Kontrola hospodaření s majetkem a s fin. prostředky u ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1 v r. 2016
39 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
40 Pomník Holice
41 Junák - nepeněžní dar středisku V.Tylšara
42 Organizační záležitosti
43 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
44 Stanovení termínů RMO a ZMO ve 2. čtvrtletí roku 2018
45 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Jan Grézl, Sylva Grézlová - Haryservis II
46 Souhlas s uzavřením darovací smlouvy pro Fond pomoci olomouckým dětem
47 Organizační změna v pracovní skupině pro udílení cen města
48 Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti sportu a pohybu na období 2018-2024
49 Různé
50 Petice za dodržování nočního klidu na sídlišti Nové Sady
51 Komise pro výběrové řízení na ředitele MDO
52 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu