Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 1. 2018

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 17127 - Pešinova ulice - rekonstrukce stoky BXVII - zadání (ORG 5072)
5 Veřejná zakázka č. 17112 - ZŠ Mozartova - hřiště - revokace (ORG 5406)
6 Odpadové centrum Olomouc (ORG 5672)
7 Rozpočtové změny roku 2017
8 Rozpočtové změny roku 2018
9 Rozpočtové změny roku 2018 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2017
10 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí 2017
11 Zpráva o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce
12 Pojištění odpovědnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce
13 Bytové záležitosti
14 Bytové záležitosti DPS
15 Karty typu D
16 Povolení výjimky - pěší zóna
17 Konkurzní řízení a hodnocení ředitelů PO - škol v roce 2018
18 Program prevence kriminality na rok 2018
19 Obec přátelská rodině a seniorům - smlouvy o výpůjčce
20 Příprava lokalit dětských hřišť a sportovišť na rok 2019
21 Dodatek č. 15 - 2018 ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci mezi Statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s.
22 projekt Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II
23 Harmonogram výzev ITI OA na rok 2018
24 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 26 a 27
25 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2017
26 Hřbitovy města Olomouce - stanovení cen dřevní hmoty
27 Moravská filharmonie Olomouc - mimořádná kontrola hospodaření
28 Petice za zrušení povolení k přepravě stavebního materiálu a strojů na sídlišti Lazce.
29 Organizační záležitosti - Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
30 Organizační záležitosti
31 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při uplatnění DPH"
32 Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Vnitřního předpisu o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"
33 Změny v odborné komisi
34 Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - SK Sigma Olomouc
35 Zahraniční studijní cesta SHS ČMS
36 Protipovodňová opatření II. B etapa (ORG 6487) – související investice v roce 2018

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu