Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 18. 12. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka
5 Veřejná zakázka
6 Veřejná zakázka
7 Veřejná zakázka
8 Smlouva o daňovém poradenství
9 Rozpočtové změny roku 2017
10 Pozemek v k.ú. Slavonín – předžalobní výzva
11 Bytové záležitosti
12 Bytové záležitosti DPS
13 Aktualizace operačního manuálu nositele ITI olomoucké aglomerace – verze 1.4
14 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 24
15 Povolení výjimky - pěší zóna
16 Označení vlastníka
17 Podzemní parkoviště - úprava ceníku
18 Zvláštní užívání komunikací
19 ZŠ Zeyerova - výjimka z počtu žáků
20 Dodatky ke smlouvám o nájmu a podnájmu odboru školství, odd. středisko rozvozu stravy
21 Projekt Olomouc region Card - spolupráce na rok 2018
22 Aktualizace odpisových plánů 2017 u příspěvkových organizací (mimo školských subjektů)
23 Plány odpisů majetku na rok 2018 u příspěvkových organizací (mimo školských subjektů)
24 Moravská filharmonie Olomouc
25 Moravská filharmonie Olomouc - vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - nabídka k odprodeji
26 Zoologická zahrada Olomouc - převod z rezervního fondu do investičního fondu
27 Zoologická zahrada Olomouc - vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
28 Zoologická zahrada Olomouc - vyřazení pohledávky
29 Hřbitovy města Olomouce - schválení řádu veřejného pohřebiště
30 Hřbitovy města Olomouce - vyřazení pohledávek za hrobová místa
31 Změna projektu v sociální oblasti
32 Využití dotace na projekt "Mistrovství ČR v tanečním sportu 2016 - latinskoamerické tance"
33 Modernizace varovného a informačního systému - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
34 Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc - změna složení Řídicího výboru
35 Dodatek ke smlouvě - Elektrowin
36 Změna v KMČ
37 Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - Mgr. Kovaříková
38 Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města Olomouce
39 Regionální TV vysílání - smlouvy
40 Organizační záležitosti
41 Organizační záležitosti
42 Organizační záležitosti - Dodatek č. 10 "Organizačního řádu MMOl a MPO"
43 Organizační záležitosti - prostory pro centrální spisovnu SMOl

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon