Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 5. 12. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Koncept "Ozelenění města Olomouce 2018"
3 Územní studie Výstaviště Flora Olomouc
4 Majetkoprávní záležitosti
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 17082 - Protipovodňová opatření III. etapa - zadání (ORG 4290)
7 Veřejná zakázka č. 17126 - Rámcová dohoda na opravu komunikací 2018 - 2022 - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 17139 - Švédská - rekonstrukce kanalizace, komunikace a vodovodu - zahájení, komise (ORG 5695)
9 Veřejná zakázka č. 17141 - Poskytování údržby a provozní podpory systému PROXIO - zahájení, komise
10 Rozpočtové změny roku 2017
11 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018
12 Bytové záležitosti
13 Bytové záležitosti DPS
14 Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2018 - 2022
15 Aktualizace "Management plan Čestného sloupu Nesvětější Trojice v Olomouci - 2017"
16 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 22
17 Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace
18 Aktualizace operačního manuálu nositele ITI olomoucké aglomerace – verze 1.3
19 Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce - rozhodnutí o námitkách
20 Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce - vydání
21 Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova – rozhodnutí o námitkách
22 Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova - vydání
23 Změna č. VI Územního plánu Olomouce - návrh zadání
24 Ochranné pásmo Sv. Kopeček a Hradisko
25 Strategický plán – analytická a návrhová část
26 OZV o cenové mapě
27 Cyklodoprava - IZ 24
28 Zoologická zahrada Olomouc - investiční akce
29 Povolení výjimky - pěší zóna
30 Označení vlastníka
31 Karty typu D
32 Zvláštní užívání komunikací
33 Mobiliář
34 Aktualizace odpisů roku 2017, plán na rok 2018
35 Fond pomoci olomouckým dětem - III. výzva
36 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
37 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II ( MAP II)
38 Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc - změna složení Řídicího výboru
39 Knihovna města Olomouce - vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
40 Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2019-2020
41 Veletrhy a prezentace cestovního ruchu v roce 2018
42 Individuální dotace - cestovní ruch
43 Hřbitovy města Olomouce - darovací smlouva
44 Hřbitovy města Olomouce - změna Zřizovací listiny a Přílohy č. 1
45 Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu ORP Olomouc
46 Škodní a likvidační komise
47 Darovací smlouva Olomouckého kraje - tašky na tříděný odpad
48 Pojmenování - prodloužení ulice
49 Pamětní deska Pavla Dostála
50 České dědictví UNESCO
51 Dodávka automobilu pro OKT - přímé zadání
52 Dodávka automobilu pro OKR - přímé zadání
53 Odměňování neuvolněných členů ZMO
54 Odměňování za funkce předsedů a členů výborů ZMO a předsedů a členů komisí RMO, kteří nejsou členy ZMO
55 Příspěvek na úpravu zevnějšku
56 Organizační záležitosti
57 Organizační záležitosti
58 Organizační záležitosti
59 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o majetku statutárního města Olomouce"
60 Organizační záležitosti - Smlouvy o výpůjčce
61 Zahraniční aktivity města Olomouce v 1. pololetí roku 2018
62 Jednání jediného akcionáře
63 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 17. zasedání ZMO konaného 13. 11. 2017
64 Stanovení termínu a návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
65 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
66 SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
67 Lávka Václavkova
68 Různé
69 Nabytí majetku "Andrův stadion"

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon