Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 21. 11. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 17112 - ZŠ Mozartova - hřiště - zahájení, komise (ORG 5406)
5 Veřejná zakázka č. 17130 - Hasičská zbrojnice Chválkovice - zahájení, komise (ORG 5206)
6 Veřejná zakázka č. 17133 -Výběr zpracovatele odborného posouzení stávajícího a budoucího provozu teplovodní infrastruktury - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 17094 - Zelená brána města Olomouce III - námitky
8 Veřejná zakázka č. 17066 - Holice Nový svět, průmyslová zóna Šlechtitelů - cyklostezka - vyloučení, (ORG 5319)
9 Rozpočtové změny roku 2017
10 Přecenění finančního majetku
11 Bytové záležitosti
12 Bytové záležitosti DPS
13 Příprava integrované strategie 2020+ - nové plánovací období
14 Příprava projektů v rámci Operačního programu Doprava
15 Povolení výjimky - pěší zóna
16 Označení vlastníka
17 Karty typu D
18 Zvláštní užívání komunikací
19 Kupní smlouva na prodej tramvají a automatu
20 Smlouva o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK
21 Smlouva o spolupráci při realizaci investičního záměru
22 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky mateřské školy
23 Stanovisko SMOl k žádosti soukromé ZŠ
24 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
25 Informace o získání dotací na pořízení požárních automobilů
26 Zpráva o průběhu projektu ISMS - plán zvládání rizik
27 Projekt Sculpture Line Olomouc 2018
28 Navýšení účelové dotace na zajištění sociálních služeb
29 Hasičská zbrojnice Chválkovice - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
30 Dotační program Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města pro rok 2018
31 Organizační záležitosti
32 Plavecký stadion - Dodatek č. 24
33 Nákup služebního vozu - VW Transportér
34 Dodatek č. 14 - 2017 ke Smlouvě k zajištění veřejných služeb (péče o parky, rozárium a botanickou zahradu)
35 Dodatek č. 54 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci
36 Různé - stanovení termínů RMO a ZMO v 1. čtvrtletí roku 2018

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon