Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 7. 11. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Řepčín – ul. Řepčínská - chodník (ORG 5773)
3 Rozpočtové změny roku 2017
4 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2018 - 1. čtení
5 Bytové záležitosti
6 Bytové záležitosti DPS
7 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 25
8 Integrované projekty ITI – infrastruktura ZŠ
9 Dětská hřiště na rok 2018
10 Poskytnutí podpory z Národního programu ŽP
11 Omezení tranzitní nákladní dopravy
12 Platové výměry - zástupkyně ředitelky MŠ, ředitele ZŠ
13 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatel je Statutární město Olomouc
14 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku č. 4/2017/OVVI/POPRM
15 Dotační program OKP - Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města
16 Významné aktivity, individuální dotace
17 Městský bál 2018
18 Majetkoprávní záležitosti OI
19 Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel (ORG 5161)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon