Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 31. 10. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Dopady změn cenové regulace ve vodárenství pro rok 2018
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 16204 - Dopravní řídící ústředna Olomouc - námitka
6 Veřejná zakázka č. 17094 - Zelená brána města Olomouce III - vyloučení, zadání
7 Veřejná zakázka č. 17127 - Pešinova ulice - rekonstrukce stoky BXVII - zahájení, komise (ORG 15702)
8 Jilemnického, Nedvězí – přechod pro chodce (ORG 5849)
9 Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova – úprava křižovatky (ORG 5740)
10 Rozpočtové změny roku 2017
11 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
12 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018
13 Bytové záležitosti
14 Bytové záležitosti DPS
15 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 21 a 23
16 Programové dotace odboru sociálních služeb na rok 2018
17 Změny jízdních řádů MHD od 1. 1. 2018
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem
21 Dodatek č. 12 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace
22 Výjimky z počtu žáků
23 Dodatek č. 1 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
24 Stanovisko SMOl k žádostem soukromých mateřských škol k zápisu a ke změnám v rejstříku škol a školských zařízení
25 Cyklodoprava – IZ 10 – aktualizace
26 AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - 3. tranže odkupu akcií
27 Výročí 60. let Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
28 Dotační programy odboru vnějších vztahů a informací pro rok 2018
29 Vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2018
30 Programová dotace Ochrana obyvatel
31 Dotační programy odboru životního prostředí
32 Audit hospodaření s finančními prostředky v roce 2016 - kluby seniorů SMOl
33 Kontrola hospodaření za rok 2016 u MŠ Žižkovo nám.
34 Významné aktivity, individuální dotace
35 Stanovení termínu a návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
36 Změny v KMČ
37 SK Sigma Olomouc, a. s. - záměr nabytí Androva stadionu
38 Odpadové centrum Olomouc (ORG 5672)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon