Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 10. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 17120 - FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium – II., III., IV. etapa - zahájení, komise
5 Veřejná zakázka č. 17123 – Projekt čtvrté stálé expozice - přímé zadání
6 Veřejná zakázka č. 17124 - Výběr dodavatele služeb v oblasti propagace a marketingu SMOl - 2018-2020 - zahájení, komise
7 Tramvajová trať II. etapa – přeložky plynu (ORG 5161)
8 Tř. Míru – Neředínská – úprava křižovatky (ORG 5616)
9 Rozpočtové změny roku 2017
10 Bytové záležitosti
11 Bytové záležitosti DPS
12 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 18
13 Východní tangenta
14 Pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc
15 Zvláštní užívání komunikací
16 Předzahrádky
17 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
18 Výsledek konkurzního řízení, jmenování ředitele školy
19 Změna účelu čerpání finanční podpory a změna termínu finančního vypořádání dotace
20 Implementace požadavků Gneral Data Protection Redulation
21 Radnice - využití lešení na vánoční výzdobu
22 Prevence kriminality 2017 - žádost - P-centrum
23 Dotace v sociální oblasti
24 Škodní a likvidační komise
25 Lesy města Olomouce, a.s. - kůrovcová kalamita
26 Kontrola realizace přijatých nápravných opatření
27 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl na projekt "Balony nad Bouzovem"
28 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl na projekt „Setkání Hanáků 2016“
29 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu jednomu zadavateli
30 Významné aktivity, individuální dotace
31 Dodatky smluv - víceleté financování
32 MŠ Svatoplukova - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
33 Obnova Rudolfovy aleje - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
34 Navýšení účelové dotace na zajištění sociálních služeb
35 Neředínský hřbitov - dláždění cest
36 Organizační záležitosti
37 Organizační záležitosti - Dodatek č. 9 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
38 Tramvajová trať 1. máje - model Hradské brány (ORG 4781)
39 Petice "Za zachování zahrádkářské kolonie ZO ČZS Morava Nové Sady Olomouc"

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon