Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 9. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Dopady změn cenové regulace ve vodárenství pro rok 2018
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Opěrná zeď na ulici Tomkova
6 Bytové záležitosti
7 Bytové záležitosti DPS
8 Rozpočtové změny roku 2017
9 Veřejná zakázka č. 17121 - dodávka osobního automobilu pro ekonomický odbor - přímé zadání
10 Populárně naučný dokument pro propagační účely ITI OA
11 Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
12 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 16
13 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 19 a 20
14 Ukončení výzvy č. 8 nositele ITI Olomoucké aglomerace
15 Stanovisko SMOl ke zřízení soukromé mateřské a základní školy
16 Změna termínu čerpání dotace a termínu vyúčtování dotace
17 Změna příplatků ředitelů PO - škol
18 Návrh odměn ředitelům PO - škol
19 Značení sloupů veřejného osvětlení - vyhodnocení
20 Zpráva o průběhu projektu ISMS
21 Audit hospodaření dle paragrafu 2219 na OSMK a MHD
22 Kontrola dotace poskytnuté spolku SOZE, rok 2016
23 Kontrola dotace u Česko Britské Mezinárodní školy a MŠ s.r.o. Olomouc, rok 2016
24 Darovací smlouva - EKO-KOM a.s.
25 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku č. 2/2017/OVVI/POPRM
26 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku č. 3/2017/OVVI/POPRM
27 Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele k přijetí darů (hrobová zařízení)
28 Žádost o udělení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 4/2016 - Studentský (p)road
29 Prodej vozidel MPO prostřednictvím autobazaru
30 Zahraniční služební cesta Řím
31 Významné aktivity, individuální dotace
32 Protipovodňová opatření IV. etapa
33 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 16. zasedání ZMO konaného 11. 9. 2017
34 Výběrové řízení - ředitel příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc
35 Pronájem náhradních prostor pro IC Olomouc

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon