Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 29. 8. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Vodovodu Pomoraví, svazek obcí, na území SMOl
4 Majetkoprávní záležitosti – Problematika pozemků v k. ú. Neředín
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6 Rozpočtové změny roku 2017
7 Veřejná zakázka č. 17087 MŠ Holečkova - energetická opatření - vyloučení, zadání (ORG 5620)
8 VZ č. 17082 – Protipovodňová opatření III. etapa - úprava zadávacích podmínek (ORG 4290)
9 VZ č. 17096 – Plavecký stadion - tobogánová věž - zadání (ORG 5552)
10 Jihoslovanské mauzoleum II. etapa - Registrace akce
11 Tramvajová trať III. et. - Povel, měnírna (ORG 5670)
12 Bytové záležitosti
13 Bytové záležitosti DPS
14 Horní náměstí, mosazné prvky
15 Smlouvy s KIDSOK, p.o. od 1. 1. 2018
16 Návrh oprav DPMO, a.s. na rok 2018
17 Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách
18 Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc - vydání souboru
19 Soubor změn č. I.B Územního plánu Olomouc - vydání souboru
20 Změna č. III Územního plánu Olomouc - výběr varianty
21 Pořízení změny č. VI Územního plánu Olomouce
22 Strategický plán – analytická část
23 Evropský týden mobility
24 Kupní smlouva - svozové vozidlo
25 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
26 Nabytí majetku společnosti Hokejová hala Olomouc a.s.
27 Moravské divadlo Olomouc - Smlouva o pachtu nebytových prostor
28 Individuální dotace - cestovní ruch
29 Stanovisko SMOl ke změně zřizovatele soukromé mateřské školy
30 Výjimka z počtu žáků
31 Využití dotace na projekt "Ramón Vargas v Olomouci"
32 Využití dotace na projekt "Dvořákova Olomouc 2016"
33 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2017
34 Hřbitovy města Olomouce - čerpání finančních prostředků
35 Odpadové centrum Chválkovice (ORG 5672)
36 Veřejnoprávní smlouvy – dotace na ITI Olomoucké aglomerace
37 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 15
38 Harmonogram bruslení veřejnosti
39 Významné aktivity, individuální dotace
40 Změny v komisích
41 Stanovení termínu a návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
42 Ochrana ovzduší v Olomouci
43 Různé
44 Žádost Sdružení letiště Olomouc,z.s.
45 Předzahrádky

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon