Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 15. 8. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. - provozování infrastruktury
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 17030 - Nákup elektrické energie pro rok 2018 - zadání
6 Veřejná zakázka č. 17082 - Protipovodňová opatření III. etapa - zahájení, komise (ORG 4290)
7 Veřejná zakázka č. 17094 - Zelená brána města Olomouce III - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 17100 - Olomouc - modernizace Městského kamerového a dohledového systému - uzavřená výzva (ORG 0952)
9 Rozpočtové změny roku 2017
10 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2018
11 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2017
12 Bytové záležitosti
13 Bytové záležitosti DPS
14 Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.3
15 Aktualizace management planu památky UNESCO – nálezová zpráva
16 Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova
17 Regulační plán RP-17 "Sídliště Povel"
18 Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova
19 Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova
20 Regulační plán Teichmannova - Peškova
21 Park na ulici Lazecká
22 Dopady změn cenové regulace ve vodárenství pro rok 2018
23 Projekt Sousedská spolupráce Olomouce a Opolí
24 Projektový záměr "Řešení odpadového hospodářství statutárního města Olomouc"
25 Změny jízdních řádů
26 Povolení výjimky - pěší zóna
27 Mobiliář
28 Výjimka z počtu žáků
29 Předpis pro stanovení platů ředitelů PO - škol
30 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace
31 Zoologická zahrada Olomouc - bezúplatný převod majetku
32 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č.1 Zřizovací listiny
33 Hřbitovy města Olomouce - změna Zřizovací listiny
34 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
35 Audit výběru a odvodu poplatků na parkovištích SMOl
36 Využití dotace v roce 2016 u Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci
37 Mimořádná kontrola hospodaření s fin. prostředky při organizování akcí u MŠ Michalské stromořadí v r. 2016
38 Holice - Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka - vydání právního aktu
39 Dopravní řídící ústředna Olomouc - Rámcová smlouva o financování projektu
40 Veřejnoprávní smlouvy - dotace na ITI Olomoucké aglomerace
41 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 4/2016 - Nugis Finem, z.s.
42 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 4/2016 - HC Olomouc, s.r.o.
43 Změna v KMČ
44 Změny v odborné komisi
45 Významné aktivity, individuální dotace
46 Organizační záležitosti - Dodatek č. 7 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
47 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis statutárního města Olomouce o střetu zájmů"
48 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
49 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce
50 Zahraniční cesta Jednotek sboru dobrovolných hasičů
51 Zimní stadion Olomouc
52 SK Sigma Olomouc, a.s. - záměr nabytí Androva stadionu
53 Různé - předzahrádky
54 Různé
55 Různé - žádost HCO

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon