Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 7. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Dodatek č. 54 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 17093 - MMOl - dodávka 4 vozidel na leasing (prodej 4 vozidel) - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 17096 - Plavecký stadion - tobogánová věž - zahájení, komise (ORG 5552)
7 Dolní hejčínská – rekonstrukce komunikace (ORG 5415)
8 Lesní cesta U Hájenky (ORG 5169)
9 Úprava plánu investic v části infrastruktury vodovodů a kanalizací MOVO a.s.
10 Závěrečné vyúčtování projektů OPŽP (ORG 4996, 4988, 4790, 4791, 5108)
11 Rozpočtové změny roku 2017
12 Aquapark - návrh projektů pro r. 2017
13 Bytové záležitosti
14 Bytové záležitosti DPS
15 Projekty OP Doprava - projekt Měnírna JIH
16 Odpadové centrum Olomouc - Chválkovice
17 Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 13 a 14
18 Zpráva o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace
19 Protipovodňová ochrana - zahrádkářské osady
20 Petice "Za zachování zahrádkářské kolonie Základní organizace ČZS Morava Nové Sady Olomouc"
21 Předzahrádky
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Označení vlastníka
24 Souhlas s darovací smlouvou
25 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele ZŠ
26 Platové zařazení ředitelů škol
27 Změna zástupce zřizovatele ve školské radě
28 Změna účelu využití dotace, prodloužení termínu realizace projektu
29 Zimní stadion - doplatek nájemného
30 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatel je statutární město Olomouc
31 Dotace v sociální oblasti
32 Projekt podpory plánování sociálních služeb
33 Prevence kriminality 2017 - rezerva
34 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
35 Organizační záležitosti
36 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 4/2016 - Občanská demokratická strana
37 Významné aktivity, individuální dotace
38 Zahraniční služební cesta do Makarské
39 Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci - projekt a návrh mediální prezentace
40 Příspěvek na restaurování kopule chrámu sv. Michala v Olomouci
41 Různé - Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o.
42 Zimní stadion
43 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon