Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 6. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Dodatek č. 53 ke smlouvě s TSMO, a.s.
3 Předzahrádky
4 Letecký den 2017
5 Změny jízdních řádů
6 Spolupráce DPMO a VFO
7 Audit výdajů za znalecké posudky
8 Kontrola hospodaření u Knihovny města Olomouce
9 Zahraniční aktivity města Olomouce v 2. pololetí roku 2017
10 Významné aktivity, individuální dotace
11 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 15. zasedání ZMO konaného 12.6.2017
12 Majetkoprávní záležitosti
13 Petice - Využití bývalé jídelny v Nemilanech
14 Veřejná zakázka č. 16204 - Dopravní řídící ústředna Olomouc - zahájení, komise
15 Veřejná zakázka č. 17085 - FZŠ Komenium 8. května - restaurování sálu Komenium - V. etapa - zahájení, komise
16 Veřejná zakázka č. 17066 - Holice Nový svět, průmyslová zóna Šlechtitelů - cyklostezka - zahájení, komise (ORG 5319)
17 Veřejná zakázka č. 17064 - Domovina - rekonstrukce komunikace - zadání (ORG 5630) - NA STŮL
18 Veřejná zakázka č. 17065 - MŠ Rožňavská - energetická opatření II. - vyloučení, zadání (ORG 5623) - NA STŮL
19 Tramvajová trať Nové Sady - opěrná zeď SO 206.1A (ORG 5217)
20 Jantarová stezka, úsek Hodolanská Libušina (ORG. 5572)
21 Sv. Kopeček – Dvorského - chodník (Org. 5774)
22 Komise pro obnovu a rozvoj
23 Rozpočtové změny roku 2017
24 Bytové záležitosti
25 Bytové záležitosti DPS
26 Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc – změna složení řídicího výboru
27 Zpráva o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace
28 Aktualizace operačního manuálu nositele ITI olomoucké aglomerace – verze 1.2
29 Změny výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 3, 11
30 Členství v CIVITAS Forum Network
31 Inteligentní dopravní systémy – světelně řízené křižovatky
32 Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci
33 Předzahrádky (zeleň)
34 Petice - nesouhlas se zřízením předzahrádky
35 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 - schválení účetní závěrky a finančního vypořádání za rok 2016
36 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh podpory ve 2.výzvě; návrh změny statutu
37 Výsledek hodnocení práce ředitelů škol v roce 2017
38 Změna účelu užití dotace - oddělení kultury
39 Změna účelu užití dotace
40 ASEKOL - dodatky ke smlouvám
41 Veřejná zakázka č. 17051 - Digitální varhany - doplnění
42 Organizační záležitosti - Prodej a nákup movitého majetku
43 Strojovna zimního stadionu - doplatek nájemného

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon