Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 6. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 16174 - Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce (ORG 35770) - vyloučení, zadání
4 Kapacita archivu odboru investic
5 Rozpočtové změny roku 2017
6 S&P Global Ratings - rating SMOl 2016
7 Nařízení statutárního města Olomouce - maximální ceny služeb spojených s pohřbem
8 Bytové záležitosti
9 Bytové záležitosti DPS
10 Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.2
11 Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
12 Pěší zóna
13 Nařízení o placeném parkování
14 Setkání křesťanské mládeže - dopravní opatření
15 Regulační plán RP-08 "Kosmonautů"
16 Regulační plán RP-10 "Sídliště Na Vozovce-Dvořákova"
17 Regulační plán RP - 22 "Sídliště Neředín - Nová Ulice"
18 Regulační plán RP-23 "Sídliště Norská"
19 Předzahrádky
20 Povolení výjimky - pěší zóna
21 Dodatek č. 15 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
22 Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže
23 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
24 Výjimka z počtu dětí a žáků pro školní rok 2017/2018
25 Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací - škol na rok 2017
26 Dotace v oblasti ochrany obyvatel
27 Požární hlásiče a detektory pro osoby s tělesným postižením
28 Nařízení SMOl o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov "Olomouc - jih"
29 Souhlas s darovací smlouvou
30 Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc
31 Petice - dětské hřiště Nedvězí
32 Významné aktivity, individuální dotace
33 Protinávrh usnesení valné hromady společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon