Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 30. 5. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Pozemky v k. ú. Slavonín – návrh řešení
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 17027 - Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb MMOl - II. - zadání
6 Veřejná zakázka č. 16199 - Dodávka křesel pro Moravské divadlo Olomouc - rozhodnutí o námitkách
7 veřejná zakázka č. 17081 - Smlouva o umístění reklamy - přímé zadání
8 Veřejná zakázka č. 17075 - Oprava hlediště - Moravské divadlo Olomouc - JŘBU - zadání
9 Tramvajová trať 8. května - dopravní obslužnost v době rekonstrukce (ORG 5776)
10 Závěrečné vyúčtování projektu HZ Topolany (ORG 5205)
11 Smlouvy o poskytnutí dotace Olomoucký kraj
12 Radnice - střecha
13 Rozpočtové změny roku 2017
14 Bytové záležitosti
15 Bytové záležitosti DPS
16 Změny výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 11
17 Soubor změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách
18 Soubor změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc - vydání souboru
19 Zadání souboru změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc
20 Předzahrádky
21 Zvláštní užívání komunikací
22 Veřejná zakázka č. 17031 - Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. Legionářská - zadání (ORG 1140)
23 Využití částky určené na investice navržené KMČ - rok 2017
24 Bruslení v centru Olomouce - anketa
25 Moravská filharmonie Olomouc - nařízený odvod
26 Zoologická zahrada Olomouc - Vlčí safari
27 Dotace Olomouckého kraje - Olomoucký tvarůžkový festival
28 Individuální dotace - cestovní ruch
29 Nabídka Smart Cities Olomouc
30 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
31 Realizace pravidel rozpočtové odpovědnosti v příspěvkových organizacích - školách
32 Výsledky konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů základních škol
33 Nákup automobilů pro rozvoz stravy
34 Stanovisko SMOl k navýšení kapacity Mezinárodní Montessori mateřské školy Olomouc, z.ú.
35 Návrhy na změnu v aktuálním komunitním plánu sociálních služeb
36 Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2017
37 Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc
38 Žádost o poskytnutí dotace na požární automobily
39 Žádost o souhlas ke vzletům, přistáním a přeletům nad nemovitostmi statutárního města Olomouce
40 Využití dotace v roce 2016 na projekt "Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením na Olomoucku"
41 Audit investiční akce Tererovo náměstí - navýšení parkovacích míst
42 Kontrola hospodaření s majetkem a fin. prostředky u ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 za rok 2016
43 Využití dotace na projekt "Pamatováček - denní stacionář 2016"
44 Využití dotace v roce 2016 na projekt "RC Heřmánek - průvodce na cestě rodičovstvím"
45 Informace o činnosti kontrolního výboru
46 MŠ Rožňavská - energetická opatření - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
47 Regulační plány pro Olomouc - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
48 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
49 Zoologická zahrada Olomouc - návrh změny Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
50 Hřbitovy města Olomouce - návrh změny Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
51 Dotace "Olomouc v kostce"
52 Pojmenování ulic
53 Změny v komisích
54 Změna v komisi IT
55 Organizační záležitosti - Dodatek č. 6 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
56 Organizační záležitosti - Vejdovského 2
57 Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace
58 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce
59 Významné aktivity, individuální dotace
60 Nákup iPadů pro MPO
61 Stanovení termínu a návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
62 III. etapa protipovodňových opatření na řece Moravě
63 AQUAPARK - úprava ceníku
64 AQUAPARK - delegování člena SMOl na valnou hromadu
65 Zimní údržba 2016 /2017
66 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon