Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 5. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provozování vodovodů a kanalizací
5 Veřejná zakázka č. 17030 - Nákup elektrické energie pro rok 2018 - účast DPMO, a.s.
6 Veřejná zakázka č. 17067 - Pítka Horní a Dolní náměstí - zhotovení laserových podkladů pro horní líce pítek - přímé zadání
7 Veřejná zakázka č. 17068 - Pítka Horní a Dolní náměstí - zhotovení bronzových a sádrových odlitků hlavic a silikonových forem pítek - přímé zadání
8 Veřejná zakázka č. 17069 - Pítka Horní a Dolní náměstí - zhotovení grafického návrhu, modelů a další související činnost - přímé zadání
9 Veřejná zakázka č. 17065 - MŠ Rožňavská - energetická opatření II. - zahájení, komise (ORG 5623)
10 Pavelkova – autobusová zastávka (org. 5784)
11 Kasárna Neředín - II. Etapa (ORG 4763)
12 Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky (ORG 5740)
13 Mlčochova – rekonstrukce stoky CIh (ORG 5723)
14 Závěrečné vyúčtování dotací Olomouckého kraje (ORG 5457, 5668, 5750, 5613, 5480)
15 Radnice - střecha
16 Bytové záležitosti
17 Bytové záležitosti DPS
18 Rozpočtové změny roku 2017
19 Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2018 - 2020
20 Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2016
21 Účetní závěrka SMOl k 31.12.2016
22 Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl
23 Neředínský hřbitov - dláždění cest
24 Česko-polská spolupráce ITI Olomouc a Opole
25 Předzahrádky (zeleň)
26 Předzahrádky
27 Povolení výjimky - pěší zóna
28 Změny jízdních řádů k 1. 7. 2017
29 Návrh úprav okolí památníku osvobození Rudou armádou
30 Škodní a likvidační komise
31 Plavecký stadion - návrh dodatku č. 22
32 Cyklodoprava - projektová příprava v r. 2017
33 Moravská filharmonie Olomouc - návrh řešení ztráty za rok 2016
34 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání PO (vyjma školských subjektů) za rok 2016
35 Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO za rok 2016
36 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
37 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v roce 2016 na projekt s názvem "Podpora poskytování sociálních služeb občanům města Olomouce - pečovatelská služba"
38 Využití dotace na projekt "Péče o toulavé kočky"
39 Schválení účasti v soutěžích Obec přátelská rodině a seniorů
40 Individuální dotace v sociální oblasti
41 Prevence kriminality - zhodnocení 2016
42 Prevence kriminality 2017 - dotace, rezerva
43 Zimní stadion - opravy
44 Dotace Olomouckého kraje
45 Petice - Nesouhlas s kácením
46 Změny v komisích
47 Delegování zástupce na mimořádnou valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s.
48 Konkurzní řízení na ředitele Základní školy Olomouc, Zeyerova 28 - návrh na vyřazení uchazeče
49 Významné aktivity, individuální dotace
50 Stanovení termínů konání RMO a ZMO ve 2. pololetí roku 2017
51 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru ochrany Magistrátu města Olomouce
52 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce
53 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce
54 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
55 Různé - Oprava krovu radnice - trámy stropu posledního patra
56 Různé - Majetek odborové organizace
57 SK Sigma Olomouc, a.s. - akcionářská smlouva

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon