Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 18. 4. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 17004 - MŚ Rožňavská - energetická opatření - vyloučení (ORG 5623)
5 Veřejná zakázka č. 16192 - Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc - trasa M - zadání (ORG 4769)
6 Rozpočtové změny roku 2017
7 Bytové záležitosti
8 Bytové záležitosti DPS
9 Balvanitý skluz
10 MŠ Holečkova - energetická opatření
11 Územní studie Výstaviště Flora Olomouc
12 Užití částky 2,7 mil. Kč na opravy komunikací dle požadavků KMČ v r. 2017
13 Finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol
14 Studie na rekonstrukce objektů škol
15 Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad
16 Značení sloupů veřejného osvětlení - průběžná informace
17 Solární lavičky
18 Knihovna města Olomouce - vyřazení nepoužitelného a neopravitelného majetku
19 Knihovna města Olomouce - žádost o slevu z nájmu
20 Moravské divadlo Olomouc - upuštění od vymáhání nedobytné pohledávky
21 Kontrola hospodaření u MŠ Ol. kpt. Nálepky za rok 2016
22 Audit hospodaření s finančními prostředky v roce 2016 dle paragrafu 6171 na odboru ochrany
23 Významné aktivity, individuální dotace
24 Organizační změny Městské policie Olomouc
25 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Protikorupční strategie statutárního města Olomouce"
26 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce
27 Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
28 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce"
29 Organizační záležitosti - Smlouvy o výpůjčce
30 Předzahrádky
31 Zvláštní užívání komunikací
32 Označení vlastníka
33 Veřejná zakázka č. 17031 - Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. Legionářská - zahájení, komise

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon