Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 4. 4. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Rozpočtové změny roku 2017
3 Bytové záležitosti
4 Bytové záležitosti DPS
5 Individuální dotace a změny ve složení týmu komunitního plánování sociálních služeb
6 Zapojení města Olomouc do programu URBACT III – 2. etapa
7 Optimalizace MHD – aktualizace 2017
8 Petice Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská – I. P. Pavlova
9 Půlmaraton
10 Předzahrádky
11 Povolení výjimky - pěší zóna
12 Zvláštní užívání komunikací
13 Mattoni 1/2 Maraton Olomouc - odtahy vozidel
14 Periodické hodnocení práce ředitelů škol - seznam ředitelů k hodnocení v roce 2017, hodnotící komise
15 Zařazení mimořádné kontroly PO - školy
16 Majetkoprávní záležitosti
17 Majetkoprávní záležitosti OI
18 Veřejná zakázka č. 16181 - Rámcová dohoda na dodávku xerografického papíru - vyloučení, zadání
19 Veřejná zakázka č. 16163 - Centrální pojištění města Olomouc - zadání
20 Veřejná zakázka č. 17051 - Digitální varhany - přímé zadání
21 Závěrečné vyúčtování projektů (org 5067, 4792, 4992)
22 Lošov, Zlaté Doly - rekonstrukce komunikace (ORG 5502)
23 Na Vozovce – cyklostezka a úprava zóny (ORG 5456)
24 Volba člena dozorčí rady DPMO, a.s.
25 Standardy kanalizační sítě
26 Kreativní průmysly
27 Regionální agentura
28 Monitoring památky UNESCO
29 Významné aktivity, individuální dotace
30 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 14. zasedání ZMO konaného 13. 3. 2017
31 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce
32 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce
33 Třída 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí (ORG4781)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon