Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 21. 3. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti OI
3 Veřejná zakázka č. 17043 - Pořízení mobilní aplikace - přímé zadání
4 Veřejná zakázka č. 17027 - Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb MMOl - II. - zahájení, komise
5 Veřejná zakázka č. 17030 - Nákup elektrické energie pro rok 2018 - zahájení
6 Veřejná zakázka č. 11021 - Dolní náměstí - rekonstrukce - správní žaloba
7 Veřejná zakázka č. 17006 - Zelená brána města Olomouce - rozhodnutí o námitkách
8 Tř. Míru, Neředínská - úprava křižovatky (ORG 5616)
9 Týneček – Chválkovice, komunikace pro pěší a cyklisty (ORG 4367)
10 Veřejná zakázka č. 17015 - Horní náměstí 322/11, Ztracená 322/1, 321/3, Olomouc - oprava fasády včetně výměny oken
11 Bytové záležitosti
12 Bytové záležitosti DPS
13 Rozpočtové změny roku 2017
14 Zvláštní užívání komunikací
15 Názvy tramvajových zastávek - II. a III. etapa TT Nové Sady
16 Předzahrádky
17 Dodatek č.52 ke "Smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci"
18 Harmonogram výzev ITI OA na rok 2017
19 Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 11
20 Petice - kovošrot Chomoutov
21 Heliport - informace
22 Lokality dětských hřišť a sportovišť na rok 2018
23 Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací - škol
24 Individuální dotace odboru školství
25 Vyhlášení dotačního programu Využití volného času dětí a mládeže
26 Olomoucké kostely s průvodcem
27 Revitalizace radniční věže
28 Moravská filharmonie Olomouc - nápravná opatření k Protokolu č. 35/2016
29 Moravské divadlo Olomouc - vyřazení hmotného majetku - nabídka k odprodeji
30 Projekty v sociální oblasti
31 Projekt Bezbariérová Olomouc
32 Požární ochrana
33 Významné aktivity, individuální dotace
34 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a jeho příspěvkových organizací"
35 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru školství a vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce
36 Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí
37 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon