Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 7. 3. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 17012 - Jilemnického, Nedvězí centrum - dopravní opatření - zahájení, komise (ORG 5346)
5 Veřejná zakázka č. 16199 - Dodávka křesel pro Moravské divadlo Olomouc - revokace zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 16185 - Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb MMOl - zrušení zadávacího řízení
7 Veřejná zakázka č. 16174 - Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce - rozhodnutí o námitkách (ORG 35770)
8 Veřejná zakázka č. 11103 - Rozvoj Výstaviště Flora II - správní žaloba (ORG 4519)
9 Hněvotínská - přechod a vjezd do areálu FNOL (ORG 5748)
10 Kasárna Neředín - obslužné komunikace (ORG 5326)
11 Tramvajová trať II. etapa – doplnění chrániček vodovodu
12 Soubor změn č. I Územního plánu Olomouc
13 Bytové záležitosti
14 Bytové záležitosti DPS
15 Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – zpráva a dotazník 40. zasedání Výboru světového dědictví
16 Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
17 Rozpočtové změny roku 2017
18 Tramvajová trať Nové Sady II.etapa - křižovatka Rooseveltova x Zikova
19 Předzahrádky
20 U Výpadu - oprava schodiště, přeložka ČEZ
21 Jílová, smíšená stezka (III. - VI. etapa), přeložka CETIN
22 Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s., za rok 2016
23 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce - TT 1.máje
24 Zvláštní užívání komunikací
25 Karty typu D + označení vlastníka
26 Smlouva o úschově
27 Povolení výjimky - pěší zóna
28 Lesy města Olomouce, a. s. - změna plánu investic
29 Aquapark - provozní zpráva za rok 2016
30 CREDO,o.p.s. - žádost o stanovisko SMOl k navýšení kapacity školy
31 Dotace využití volného času dětí a mládeže - doplnění
32 Pomník Topolany
33 Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu ORP Olomouc
34 Rodinná politika SMOl
35 Kontrola hospodaření s majetkem a fin. prostředky u MŠ Olomouc, Mozartova 6
36 Audit nákupu, spotřeby a hospodaření se spotřebním materiálem
37 Využití dotace na projekt "Zlepšení vzdělávacího zázemí pro děti MŠ"
38 Využití dotace na projekt "Dětské hřiště Flora 40"
39 Příprava projektů - studie proveditelnosti
40 Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
41 Organizační záležitosti - "Spisový a skartační řád statutárního města Olomouce"
42 Organizační záležitosti - Služby mobilního operátora 2017 - 2019
43 Změny v KMČ

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon