Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 16. 2. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Pořízení Souboru změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc
5 Pořízení Změny č. V Územního plánu Olomouc
6 Rozpočtové změny roku 2016
7 Rozpočtové změny roku 2017
8 Bytové záležitosti
9 Bytové záležitosti DPS
10 Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
11 Obnova kulturní památky olomoucké radnice
12 Výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 6 až 10
13 Změny ve složení Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace
14 Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014–2020
15 Program regenerace MPR Olomouc
16 Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce
17 Novela OZV č.7/2016 o nočním klidu
18 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol, jejich zřizovatelem je statutární město Olomouc
19 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
20 Stanovisko statutárního města Olomouc k navýšení kapacity SŠ, ZŠ a MŠ prof.V. Vejdovského Olomouc - Hejčín
21 Svěření pozemku parc.č. 153/1 zahrada v k.ú. Pavlovičky k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39
22 Dotace v oblasti podpora mateřských škol jiných zřizovatelů
23 Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže
24 Podpora vysokých škol
25 Cena města Olomouce
26 Olomouc region Card - spolupráce s Olomouckým krajem v roce 2017
27 Dotace v oblasti cestovního ruchu 2017
28 Dotace v oblasti kultury 2017
29 Hřbitovy města Olomouce - návrh změny Zřizovací listiny
30 Dotace v sociální oblasti
31 Dotace v sociální oblasti II.
32 Projednání petice – Řepčín II.
33 Dotace v oblasti životního prostředí
34 Dotace v oblasti ochrany obyvatel
35 Dotace v oblasti sportu 2017
36 Mimořádná kontrola hospodaření u Moravské filharmonie Olomouc
37 Audit hospodaření dětského dopravního hřiště
38 Změny v komisích
39 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
40 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru sociálních služeb Magistrátu města Olomouce
41 Stanovení termínu a návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
42 Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města Olomouce
43 Smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
44 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh podpory, úprava Statutu
45 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon