Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 7. 2. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 16174 - Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce - zahájení, komise (ORG 35770)
5 Veřejná zakázka č. 17006 - Zelená brána města Olomouce - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 17004 - MŠ Rožňavská - energetická opatření - zahájení, komise (ORG 5623)
7 Veřejná zakázka č. 16197 - Oprava hlediště - Moravské divadlo Olomouc - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 16199 - Dodávka křesel pro Moravské divadlo Olomouc - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 16143 - Luční ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - zadání
10 Veřejná zakázka č. 17015 - Horní náměstí 322/11, Ztracená 322/1, 321/3, Olomouc - oprava fasády včetně výměny oken - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 16121 - Radnice Olomouc, úpravy interiéru vrátnice, veřejná zakázka č. 16122 - Stavební úpravy informačního centra v Olomouci (ORG 5667)
12 Veřejná zakázka č. 16157 - Služby mobilního operátora 2017 - 2019 - zadání
13 Holice – Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů - cyklostezka, přeložka ČEZ (ORG 5319)
14 Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova – úprava křižovatky (ORG 5740)
15 Jilemnického, Nedvězí - centrum, převzetí majetku (ORG 5346)
16 Plavecký stadion - tobogánová věž (ORG 5552)
17 Bytové záležitosti
18 Bytové záležitosti DPS
19 Zapojení města Olomouc do programu URBACTIII
20 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA
21 Podpora investorů v oblasti sdílených služeb
22 Rozpočtové změny roku 2017 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2016
23 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí 2016
24 Přechody pro chodce
25 Soubor změn č. VIII Regulačního plánu MPR Olomouc
26 Změna č. IV Územního plánu Olomouc - doplnění
27 Povolení výjimky - pěší zóna
28 Projednání petice - Řepčín
29 Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města
30 Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc
31 Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem průmyslu a obchodu ve věci výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
32 Smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
33 Zahraniční studijní cesty
34 Zimní stadion
35 Organizační záležitosti - Výzva Vejdovského 2
36 Organizační záležitosti - zřízení společensky účelného pracovního místa v Magistrátu města Olomouce
37 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce
38 Žádost o podporu projektu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon