Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 1. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 16156 - Zelená brána města Olomouce - námitka
5 Uvedení do provozu software PAVEZA
6 Veřejná zakázka č. 16153 - Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí II. - zadání (ORG 4781)
7 V Hlinkách - malá parkoviště
8 Kasárna Neředín
9 Bytové záležitosti
10 Bytové záležitosti DPS
11 Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace
12 Jeremenkova - cyklostezka, Rozhodnutí o poskytnutí dotace
13 Parkovací systém na sv. Kopečku - projektový záměr
14 Dopravní řídící ústředna - projektový záměr
15 ZŠ Mozartova - hřiště - Nadace ČEZ
16 Týneček - Chválkovice, komunikace pro pěší a cyklisty - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
17 Revitalizace části hřbitova na Nové Ulici ve prospěch parku
18 SMS parkování
19 Veřejná zakázka č. 17003 - SMS platby za parkování - zahájení, komise
20 Návrh na modernizaci areálu Plaveckého stadionu v Olomouci
21 Opravy komunikací 2017
22 Opravy mostů a zastávek 2017
23 Povolení výjimky - pěší zóna
24 Karty typu D
25 Zvláštní užívání komunikací
26 Program Evropské město sportu 2017 + rozpočet
27 Lošov hráz - další postup
28 Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu 2017
29 Zpráva o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce
30 Požární hlásiče a detektory pro osoby s tělesným postižením
31 Prevence kriminality
32 Kontrola hospodaření u Hřbitovů města Olomouce
33 Kontrola hospodaření s majetkem u ZŠ Mozartova 48 Olomouc v roce 2015
34 Analýza a hodnocení rizik statutárního města Olomouce za rok 2016
35 Návrh plánu kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2017
36 Administrace dotovaných investičních akcí před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace
37 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - SK Sigma Olomouc, a.s.
38 Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"
39 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru investic Magistrátu města Olomouce
40 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a jeho příspěvkových organizací"
41 Stanovení termínů konání RMO a ZMO ve 2. čtvrtletí roku 2017
42 Různé - výzva 09
43 Různé - výkon exekučního rozhodnutí
44 Dodatek č. 13 - 2017 ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci mezi SMOl a VFO, a.s.
45 MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy
46 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon