Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 1. 2017

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Veřejná zakázka č. 16143 – Luční ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace – vyloučení vybraného dodavatele
3 Veřejná zakázka č. 16157 - Služby mobilního operátora 2017 - 2019 - podpis smluv o centralizovaném zadávání
4 Veřejná zakázka č. 16156 - Zelená brána města Olomouce – zrušení VZ
5 Veřejná zakázka č. 16196 - Hamerská ulice - silnice III 4436, org. 15549, Hamerská stoka H IV – propoj na ul. Přerovská, org. 15699 - zahájení, komise
6 Jihoslovanské mauzoleum 2. etapa
7 Bytové záležitosti
8 Projekt podpory plánování sociálních služeb
9 Modernizace tramvajové tratě 1.máje - projektový záměr
10 Jilemnického, Nedvězí centrum – dopravní opatření – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
11 Rekonstrukce podchodu Brněnská - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
12 Výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 5
13 Kollárovo náměstí - územní studie
14 Povolení výjimky - pěší zóna
15 Označení vlastníka
16 Změny v KMČ
17 Plán udržitelné městské mobility
18 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MDO
19 Různé - podněty k prošetření
20 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 13. zasedání ZMO konaného 19.12.2016
21 Provoz zimního stadionu
22 Zahraniční služební cesta
23 Tramvajová trať Sokolská - Zámečnická

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon