Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 6. 12. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 16157 - Služby mobilního operátora 2017 - 2019 - zahájení, komise
4 Veřejná zakázka č. 16117 - ČOV - rekonstrukce dmýchárny včetně rozvodny - zahájení, komise (ORG 5692)
5 Veřejná zakázka č. 16192 - Bezbariérové úpravy komunikací - zahájení, komise (ORG 4769)
6 Veřejná zakázka č. 16055 - Územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc "Náměstí Republiky - Křížkovského - Mariánská - Akademická - Wurmova" - zrušení
7 Veřejná zakázka č. 16120 - MŠ Svatoplukova 11 - stavební úpravy - zadání (ORG 5619)
8 Veřejná zakázka malého rozsahu - Tramvajová trať 8. května (ORG 5776)
9 Majetkoprávní záležitosti OI
10 Rozpočtové změny roku 2016
11 Bytové záležitosti
12 Bytové záležitosti DPS
13 Nákup vozidel pro MHD
14 Aktuální informace o stavu přípravy veřejnoprávních smluv v rámci implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání 2014-2020 a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020
15 Statut Fondu pomoci olomouckým dětem
16 Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci – smlouva o poskytnutí dotace, výběrové řízení na dodavatele, projektový tým
17 Sdružení obcí střední Moravy
18 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
19 Povolení výjimky - pěší zóna
20 Rekapitulace oprav 2016
21 Označení vlastníka
22 Nařízení o placeném parkování
23 Zvláštní užívání komunikací
24 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech spádových mateřských škol
25 Aktualizace odpisů 2016 a plán odpisů 2017 - škol
26 Revize hranic KMČ
27 Změny v komisích
28 Pojmenování ulic
29 Smlouva o spoluprácí s UP - videosoutěž
30 Plány odpisů majetku na rok 2017 u PO (mimo školských subjektů)
31 Dohoda o narovnání
32 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
33 Škodní a likvidační komise
34 „Riziková území při extrémních přívalových srážkách – studie proveditelnosti“.
35 Využití finanční podpory na projekt "Stopy paměti - vydání knihy"
36 Využití dotace u TJ Lodní sporty Olomouc v roce 2015
37 Využití dotace v r. 2015 u MŠ 1. olomoucká sportovní
38 Změna ve složení kontrolního výboru, Plán kontrolní činnosti KV na I. pololetí 2017
39 MFO - vyřazení hmotného majetku - nabídka k odprodeji
40 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města Olomouce
41 Stanovení termínu a návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
42 Zimní stadion - Dohoda o ukončení smlouvy
43 Jednání jediného akcionáře
44 Zahraniční služební cesta
45 SK Sigma Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
46 AQUAPARK Olomouc
47 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2016
48 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu