Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 22. 11. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Protipovodňová opatření - Žádost o stanovisko k připravované akci Povodí Moravy „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“
4 Veřejná zakázka č. 16163 - Centrální pojištění města Olomouc - zahájení, komise
5 Veřejná zakázka č. 16185 - Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb MMOl - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 16181 - Rámcová dohoda na dodávku xerografického papíru - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 16162 - Energetická úsporná opatření na objektu kina Metropol, Sokolská 572/25 Olomouc
8 Rozpočtové změny roku 2016
9 Přecenění finančního majetku
10 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017
11 Bytové záležitosti
12 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
13 Naplňování Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2015 - 2020
14 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol
15 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 - odvod zdrojů fondu investic
16 Odměny ředitelů příspěvkových organizací - škol
17 Změna platového zařazení ředitelky mateřské školy
18 Investiční akce v areálu Holečkova 7
19 Fond pomoci olomouckým dětem
20 Změny v projektech v sociální oblasti
21 Majetkoprávní záležitosti OI
22 Hasičská zbrojnice Chválkovice (ORG 5206)
23 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
24 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. - podnět představenstva
25 Lesy města Olomouce - informace o PR Království
26 Plán odpadového hospodářství SMOl
27 Územní studie "Slavonín - sever, Durychova"
28 Spolupráce s FA VUT v Brně
29 Inteligentní dopravní systémy - dopravní ústředna
30 Inteligentní dopravní systémy - parkování Sv. Kopeček
31 SMS parkování
32 Cyklodoprava - Rekola - spolupráce
33 Povolení výjimky - pěší zóna
34 Označení vlastníka
35 Zvláštní užívání komunikací
36 Využití podpory na projekt "JUDO KLUB OLOMOUC - příspěvek na činnost"
37 Využití podpory na projekt "Pomáháme znovu začít rodinám dětí s autismem"
38 Využití dotace na projekt „Vzdělávání osob se specifickými potřebami v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému“
39 Využití dotací na projekty „Korunní pevnůstka – celoroční provoz 2015 “ a „Korunní pevnůstka – úprava centrální plochy “
40 Analýza a hodnocení korupčních rizik v podmínkách statutárního města Olomouce v roce 2016
41 Požární hlásiče a detektory pro nevidomé
42 Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
43 Operační manuál nositele ITI Olomoucké aglomerace
44 Prezentace města Olomouce na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017
45 KMO - Dohoda o narovnání
46 Dodatek ke Smlouvě o nájmu vozidla
47 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce
48 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
49 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce
50 Zahraniční služební cesta
51 Různé - stížnosti

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu