Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 8. 11. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 16148 - Rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb MMOl - zrušení
5 Rozpočtové změny roku 2016
6 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2017 - 1. čtení
7 Bytové záležitosti
8 Bytové záležitosti DPS
9 Výzvy ITI č. 1 až 4 a harmonogram výzev na roky 2016 a 2017
10 Jihoslovanské mauzoleum 2. etapa - žádost o dotaci
11 Masarykova tř. 50 a Tomkova 40 - posouzení nákladů
12 Akademická, rekonstrukce kanalizace - přeložka sítě CETIN
13 Realizace dětských hřišť a sportovišť
14 Východní tangenta
15 Karty typu D
16 Označení vlastníka
17 Pěší zóna - dopravní studie
18 Škodní a likvidační komise
19 Smlouva o zápůjčce požárního automobilu
20 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatel je Statutární město Olomouc
21 Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - MFO
22 Rozpracování podnětů z diskuze z 12. zasedání ZMO konaného 17.10.2016
23 Městský bál
24 Organizační záležitosti - zřízení společensky účelného pracovního místa v Magistrátu města Olomouce
25 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s UP Olomouc
26 Významné aktivity, individuální dotace
27 Zahraniční služební cesta - převzetí ceny v Bruselu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu