Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 10. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů s čtvrtletním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Právně - ekonomický audit smluvního vztahu statutárního města Olomouce a společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
4 Řepčín - chodník
5 TT Nové Sady – změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace
6 Křižovatka tř. Svobody x Aksamitova
7 Rozpočtové změny roku 2016
8 Bytové záležitosti
9 Bytové záležitosti DPS
10 Individuální žádost v sociální oblasti – mobilní hospic
11 Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace
12 Územní plán - AŽD Praha s.r.o.
13 Územní studie Poloostrov
14 Cyklodoprava - IZ 23 Přichystalova - upřesnění
15 Povolení výjimky - pěší zóna
16 Zvláštní užívání komunikací
17 Vnitřní předpis o poskytování dotací z rozpočtu města - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce"
18 Dotační programy odboru vnějších vztahů a informací pro rok 2017
19 Dotační programy OKP pro rok 2017
20 Programové dotace odboru sociálních věcí
21 Dotační programy odboru školství
22 Dotační programy odboru životního prostředí
23 Programová dotace Ochrana obyvatel
24 Změna platového výměru ředitele školy
25 Dodatek č. 12 - 2016 ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci mezi SMOl a VFO, a. s.
26 Kontrola dotace u „SK Freestyle Olomouc o.s.“
27 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
28 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
29 Prodej vozidel Městské policie Olomouc prostřednictvím autobazaru
30 Stanovení termínů konání RMO a ZMO v 1. čtvrtletí roku 2017
31 Aquapark - rozšíření wellness
32 Zahájení zadávacího řízení č. 16176 - Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Statutárního města Olomouce rok 2017

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu