Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 11. 10. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Dodatek č. 1 Pravidel pro nakládání s opuštěnými hrobovými zařízeními
4 Veřejná zakázka č. 16106 - Tropický pavilon - zadání
5 Veřejná zakázka č. 16055 - Územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc "Náměstí Republiky - Křížkovského - Mariánská - Akademická, Wurmova" - vyloučení, zadání
6 Veřejná zakázka č. 16122 - Stavební úpravy informačního centra v Olomouci - zrušení usnesení
7 Veřejná zakázka č. 16143 - Luční ulice - oprava vodovodu a kanalizace - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 16156 - Zelená brána města Olomouce - zahájení, komise
9 Rozpočtové změny roku 2016
10 Bytové záležitosti
11 Radnice - stavební úpravy
12 ZŠ/MŠ Řezníčkova hřiště - závěrečné vyúčtování projektu
13 Divišova, Bystrovanská – Smlouva o poskytnutí dotace
14 Strategie ITI Olomoucké aglomerace
15 Projekt "Centrum rozvoje zaměstnanosti"
16 Revitalizace Palachova náměstí
17 Komise hospodářského rozvoje
18 Petice na podporu útulku pro kočky v Olomouci
19 Změny jízdních řádů k 11. 12. 2016
20 Lošov - hráz
21 Změny v KMČ
22 Veřejná zakázka č. 16121 - Radnice Olomouc, úpravy interiéru vrátnice - zrušení usnesení
23 Kollárovo náměstí - územní studie
24 Individuální dotace v oblasti školství
25 Protipovodňové opatření města Olomouce - Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce před povodněmi a rozšíření digitálního povodňového plánu ORP Olomouc.
26 Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů - dodatek
27 Kontrola finanční dotace na projekt "Baletní dny Olomouc" v roce 2015
28 Využití veřejné finanční podpory u GOLF CLUBU OLOMOUC v r. 2015
29 Audit hospodaření s pokutovýmí bloky na Městské policii Olomouc
30 HMO - návrh změny Zřizovací listiny
31 MFO - mimořádná kontrola hospodaření
32 Významné aktivity, individuální dotace
33 Memorandum s chorvatským městem Makarska
34 Žádost o užití znaku města Olomouce

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu