Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 9. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Zrušení Interního seznamu firem se zákazem plnění veřejných zakázek malého rozsahu pro SMOl
5 Veřejná zakázka č. 16120 - MŠ Svatoplukova 11 - stavební úpravy - zahájení, komise
6 Rozpočtové změny roku 2016
7 Bytové záležitosti
8 Bytové záležitosti DPS
9 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpis Podmínek realizace projektu "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
10 Administrace projektových záměrů v rámci realizace Strategie ITI Olomoucké aglomerace
11 Územní studie Náměstí Republiky
12 Ulice 1.máje - financování z Operačního programu Doprava
13 Holice - Keplerova - přechody pro pěší
14 Kasárna Neředín - žádost o registraci
15 Oprava komunikace ulice Malinovského
16 Cyklodoprava – drobná opatření
17 Cyklodoprava – IZ 23 Přichystalova
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Zvláštní užívání komunikací
20 OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce
21 Smlouva o spolupráci s UP Olomouc - video soutěž
22 Rodinná školka Čtyřlístek - stanovisko statutárního města Olomouc k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení
23 Základní a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 - výjimka z počtu žáků
24 Aktualizace management plánu památky UNESCO
25 Aktualizace zřizovací listiny JPO II Olomouc
26 Škodní a likvidační komise
27 Kontrola dotace u společnosti „Foodfest, s.r.o.“
28 Kontrola dotace u sdružení „Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu“
29 Kontrola finanční dotace na projekt "Basketbal v Olomouci" v roce 2015
30 Organizační záležitosti - matrika
31 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
32 Organizační záležitosti - Návrh postupu zpracování "Protikorupční strategie statutárního města Olomouce"
33 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
34 HMO - Návrh dodatku č. 1 ke Zřizovací listině
35 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2016
36 Stanovení termínu a návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
37 Zahraniční služební cesta - Riga, Lotyšsko

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu