Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 9. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti - Problematika pozemků v k. ú. Neředín
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Bytové záležitosti
6 Bytové záležitosti DPS
7 Veřejná zakázka č. 16162 - Energeticky úsporná opatření na objektu kina Metropol, Sokolská 572/25, Olomouc - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 16121 - Radnice Olomouc, úpravy interiéru vrátnice - zahájení, komise
9 Holická, Babíčkova – dodatek smlouvy o poskytnutí dotace
10 Hasičská zbrojnice Topolany - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
11 Plavecký stadion - tobogánová věž
12 Rozpočtové změny roku 2016
13 Příprava projektů
14 Česko-polská spolupráce ITI Olomouc a Opole
15 Strategický rámec Místního akčního plánu - projekty statutárního města Olomouce
16 Petice Sladkovského
17 Místní akční plán vzdělávání v obci s rozšířenou působností Olomouc - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Stánky typu "rikša", Náměstí Hrdinů a ul. Jeremenkova
21 ZOO Olomouc - odchytové zařízení pro makaky
22 Lesy města Olomouce - informace o hospodaření
23 Změny v KMČ
24 Požadavky KMČ na zpracování projektové dokumentace - návrh na zahájení v r. 2016
25 Dodatek č.6 Platového předpisu, Platové zařazení ředitelky MŠ
26 Výjimka z počtu žáků
27 Informace k hazardu
28 Požární hlásiče a detektory pro nevidomé
29 Hasičská zbrojnice Topolany - změna fasády
30 Kontrola hospodaření u MŠ Olomouc, Jílová 41
31 Kontrola hospodaření s majetkem u MŠ Sedmikráska Olomouc v r.2015
32 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
33 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru v odboru investic Magistrátu města Olomouce
34 Realizace projektu implementace skupiny norem ISO 27000 ( ISMS) do podmínek IS SMOl
35 Organizační záležitosti - Program rozvoje dětského dopravního hřiště města Olomouce Centrum Semafor
36 Organizační záležitosti - matrika
37 Významné aktivity, individuální dotace
38 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 11. zasedání ZMO konaného 30.8.2016
39 Mimořádná kontrola hospodaření - Hřbitovy města Olomouce
40 Harmonogram bruslení veřejnosti
41 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu