Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 8. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Majetkoprávní záležitosti - pozemky užívané k provozování zemědělské výroby
4 Veřejná zakázka č. 16147 - Demolice objektů v areálu Chválkovice, ul. U Panelárny
5 Veřejná zakázka č. 16143 - Luční ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 16103 - I.P.Pavlova 1017/62 - rekonstrukce elektroinstalace bytového domu - zadání
7 Veřejná zakázka č. 16055 - Územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc "Náměstí republiky - Křížkovského - Mariánská - Akademická - Wurmova" - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 16136 - Projektování tramvajové trati - Nové Sady - Povel - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 15051 - Bikepark Olomouc II. - schválení dohody o splátkách
10 Veřejná zakázka č. 16043 - Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu - zadání
11 Veřejná zakázka č. 16148 - Rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb MMOl - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 16096 - Tererovo náměstí - navýšení parkovacích možností - zadání
13 Rozpočtové změny roku 2016
14 Rozpočtové změny - OVVI
15 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2017
16 Výběrové řízení - ředitel příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
17 Bytové záležitosti
18 Bytové záležitosti DPS
19 Smetanova ulice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
20 ČOV – Technologické PC
21 Plán udržitelné městské mobility
22 Změny veřejné linkové dopravy od r. 2018
23 Částečná změna v použití částky 2,7 mil. Kč na opravy chodníků
24 Tylova - Dánská, technické řešení
25 Zvláštní užívání komunikací
26 Dokončení integrace železničních tratí do IDSOK a úhrada dopadů nad rámec dělby
27 Tramvajová trať 1. máje
28 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2016
29 Příprava a realizace projektů ITI OA
30 Strategický rámec MAP - projekty SMOl
31 MŠ Rooseveltova - investiční záměr
32 Knihovna města Olomouce
33 Pravidla pro řízení PO - mimo školská zařízení
34 Pravidla ke stanovení výše příplatku za vedení, osobního příplatku a hmotné zainteresovanosti ředitelům PO - mimo školská zařízení
35 Navýšení účelové dotace na zajištění sociálních služeb
36 Veřejnoprávní smlouva v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 a v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání 2014 - 2020
37 Žádost o schválení zahraniční cesty pro JSDH Droždín a Radíkov
38 Audit hospodaření malých pokladen na odboru správních činností MMOl
39 Audit vymáhání pohledávek na odboru agendy řidičů a motorových vozidel MMOl
40 Významné projekty, individuální dotace - revokace
41 Zajištění bezpečného přecházení u škol
42 Prodej vozidel Městské policie Olomouc prostřednictvím autobazaru
43 Darovací smlouva - EKO-KOM, a.s.
44 Delegování zástupce na mimořádnou valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a. s.
45 Změny v komisích
46 Obnova vybraných lesních porostů v EVL Království a EVL Litovelské Pomoraví - závěrečné vyhodnocení akce
47 Založení krajinného prvku Holický les - závěrečné vyhodnocení akce
48 Hřbitovy města Olomouce - organizační záležitosti
49 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi SMOl a obcemi ve správním obvodu ORP v oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
50 Stanovení termínu a návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
51 Organizační záležitosti – zřízení společensky účelných pracovních míst v Magistrátu města Olomouce
52 Organizační záležitosti – Dodatek č. 2 „Vnitřního předpisu o zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města Olomouce k soukromým účelům“
53 Organizační záležitosti – Dodatek č. 3 „Vnitřního předpisu o stravování pro zaměstnance Magistrátu města Olomouce a dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Olomouce“
54 Organizační záležitosti - Vejdovského 2 - dislokace odboru agendy řidičů a motorových vozidel MMOl
55 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 - Fotbalová utkání SK Sigma Olomouc, a.s.
56 Založení akciové společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, a. s.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu