Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 19. 7. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů s pololetním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti - pozemky užívané k provozování zemědělské výroby
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 10053 - "Úspory energetické náročnosti budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního města Olomouc - 1. žádost" - stanovení dalšího postupu
6 Veřejná zakázka č. 16122 - Stavební úpravy informačního centra v Olomouci - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 16018 – Pořízení regulačních plánů RP-08, RP-10, RP-16, RP-17, RP-19, RP-20, RP-22, RP-23, Regulační plán Teichmannova - Peškova - zadání
8 Veřejná zakázka č. 16139 - Hasičská zbrojnice Topolany - JŘBÚ 1 - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 16139 - Hasičská zbrojnice Topolany - JŘBU 1 - zadání
10 Veřejná zakázka č. 16138 - Analýza majetkoprávně-smluvních vztahů včetně návrhu postupu řešení problematiky Androva stadionu
11 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí - námitka
12 Rozpočtové změny roku 2016
13 Bytové záležitosti
14 Bytové záležitosti DPS
15 Charkovská - oprava komunikace
16 Povolení výjimky - pěší zóna
17 Dodatek č. 1 k Tarifní dohodě mezi všemi zaintegrovanými dopravci v zóně 71 Olomouc od 1. 8. 2016
18 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
19 Jmenování ředitele Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace
20 Fakultní základní škola Komenium - rekonstrukce stropu slavnostního sálu
21 Audit hospodaření za rok 2015 - oddělení dětských jeslí
22 Tramvajová trať 1. máje
23 Rozárium - závěrečné vyúčtování projektu
24 Nový vjezd do areálu Fakultní nemocnice Olomouc
25 Cyklostezka Jeremenkova
26 Informace o rozhodnutí Rady Olomouckého kraje k přezkumu nečinnosti RMO - stavební uzávěra
27 Realizace projektu implementace skupiny norem ISO 27000 (ISMS) do podmínek IS SMOl
28 Tramvajová trať 8. května
29 IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc - Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM
30 Projekt „Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace“
31 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města Olomouce
32 Čerpání investičního fondu - MFO
33 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - MDO
34 Významné aktivity, individuální dotace
35 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 10. zasedání ZMO konaného 27.6.2016
36 Hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015
37 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a.s. ve funkci valné hromady
38 FZŠ Hálkova - přístavba učeben (informace)
39 Protipovodňová opatření etapa II.B, koordinátor

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu