Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 21. 6. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Rozpočtové změny roku 2016
4 Veřejná zakázka č. 16106 - Tropický pavilon - zahájení, komise
5 Veřejná zakázka č. 16096 - Tererovo náměstí - navýšení parkovacích možností, zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 16116 - Rekonstrukce povrchu komunikace v Neředíně - zadání
7 Veřejná zakázka č. 16115 - Neředínská ulice, U Dvora, Letců - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - JŘBÚ - zadání
8 Cyklostezka Topolany
9 Odpadové centrum Olomouc – demolice objektů
10 Bytové záležitosti
11 Bytové záležitosti DPS
12 Návrh regulačního plánu RP-13 "Sídliště Lazce" - doplňující informace ke kotelnám
13 Omezení nákladní dopravy
14 Inteligentní dopravní systémy
15 Dopravní studie "Parkování na Sv. Kopečku"
16 Okružní křižovatka Globus
17 Zelená brána města Olomouce
18 Zapojení města Olomouc do programu URBACT III
19 Povolení výjimky - pěší zóna
20 Předzahrádky
21 Dodatek č. 13 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s.
22 Dokončení integrace železničních tratí 270 a 290 do IDSOK
23 Letecký den 2016
24 POV PPO II.b
25 Korunní pevnůstka
26 Olomouc region Card - spolupráce s Olomouckým krajem
27 Plaketa KPOZ - vyhlášení soutěže
28 Individuální dotace v oblasti školství
29 Platové zařazení ředitele PO - školy
30 Organizační záležitosti - HMO
31 Kontrola hospodaření s majetkem u MŠ Herrmannova v r. 2015
32 Kontrola hospodaření u ZŠ Olomouc, Zeyerova 28
33 Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace
34 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi SMOl a obcemi ve správním obvodu ORP v oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
35 Organizační záležitosti - matrika
36 Zahraniční kontakty města Olomouce v 2. pololetí roku 2016
37 Zimní stadion - výměna sedaček
38 Hřbitov na Svatém Kopečku - oplocení
39 Mattoni 1/2 Maraton Olomouc - odtahy vozidel
40 Lokalizace sloupů veřejného osvětlení

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu