Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 15. 6. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provozování vodovodů a kanalizací
4 Veřejná zakázka č. 10091 Štítného ul. - rekonstrukce komunikace II. – schválení dohody o narovnání
5 Veřejná zakázka č. 9009 – „Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady“- náhrada škody
6 Veřejná zakázka č. 16069 – Správa letiště Olomouc - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 14060 - Tropický pavilon ZOO Olomouc - zrušení zadávacího řízení
8 Majetkoprávní záležitosti OI
9 Rozpočtové změny roku 2016
10 Bytové záležitosti
11 Bytové záležitosti DPS
12 Moravská cyklotrasa Hejčín, Řepčín
13 Durychova - petice
14 Smlouvy o poskytnutí dotace
15 Žádost o poskytnutí dotace Divišova, Bystrovanská – přechod pro chodce
16 Podání správní žaloby - náhrada nákladů na kácení stromů u železničních drah
17 Petice Hamerská
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů
21 Dotace v oblasti ochrany obyvatel
22 Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2016/2017
23 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
24 Změny v komisích
25 Středisko rozvozu stravy - změna úhrady
26 Program prevence kriminality
27 Monitoring památky UNESCO
28 Návrh plánu kontrolní činnosti KV ZMO na II. pololetí 2016
29 Využití finanční podpory u Ensemble Damian o.s. na projekt "Olomoucké barokní slavnosti 2015"
30 Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
31 Významné aktivity, individuální dotace
32 Stanovení termínu a návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
33 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce"
34 Změna ve složení konkurzní komise
35 SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
36 Darovací smlouva
37 Návrh zástupce SMOl do orgánu - představenstva Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu