Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 31. 5. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 16083 - FZŠ Hálkova - přístavba učeben - zahájení, komise
4 Veřejná zakázka č. 16103 - I.P.Pavlova 1017/62 - rekonstrukce elektroinstalace bytového domu - zahájení, komise
5 Veřejná zakázka č. 16054 - Nákup elektrické energie pro rok 2017 - zadání
6 Veřejná zakázka č. 16107 - Projekty AQP & SMOl V ROCE 2016-2017
7 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí - vyloučení
8 Rozpočtové změny roku 2016
9 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SMOl na rok 2017 - 2019
10 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11 Bytové záležitosti
12 Regulační plány
13 Odpověď na výzvu Rady Olomouckého kraje k podnětu na přezkum nečinnosti RMO - stavební uzávěra
14 OZV o cenové mapě
15 Tererovo náměstí - navýšení parkovacích míst
16 Barákova - kanalizace
17 Pešinova - rekonstrukce kanalizace
18 Lávka Dobrovského
19 Předzahrádky
20 Označení vlastníka
21 Svátky písní - parkování
22 Pilotní projekt na podporu třídění odpadů
23 Projekt česko-polské spolupráce
24 Pamětní deska – Švédské šance
25 Pamětní deska - S. Freud
26 Aktualizace odpisů roku 2016 příspěvkových organizací - škol
27 Vyhlášení konkurzního řízení
28 Prodej služebních zbraní MPO
29 Audit poskytování veřejných podpor z rozpočtu SMOl
30 Souhlas s převedením prostředků z rezervního fondu do investičního fondu KMOL
31 Souhlas se snížením nařízeného odvodu zřizovateli za rok 2015 a provedení rozpočtové změny u MDO
32 Cena města Olomouce - změna statutu
33 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 9. zasedání ZMO konaného 16.5.2016
34 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce
35 Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace
36 Organizační záležitosti - organizační změna v oddělení zprostředkující subjekt ITI Magistrátu města Olomouce
37 Organizační záležitosti - Objekt Tererovo náměstí 3
38 AQUAPARK - návrh projektů
39 AQUAPARK - výsledek výběrového řízení
40 Souhlas s pořízením workoutového hřiště v areálu Plaveckého stadionu v Olomouci

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu