Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 17. 5. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Petice „Zachování a rekonstrukce hřiště v Lindnerově ulici v Olomouci Pavlovičkách“
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 16094 - Projektová dokumentace - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 16018 - Pořízení regulačních plánů RP-08, RP-10, RP-16, RP-17, RP-19, RP-20, RP-22, RP-23, Regulační plán Teichmannova - Peškova
7 Rozpočtové změny roku 2016
8 Bytové záležitosti
9 Bytové záležitosti DPS
10 Územní studie veřejného prostranství 02/094P na ulici Kavaleristů
11 Dětské hřiště Čechovy sady
12 Týneček - přechod pro pěší - smlouva o přeložce
13 Holická, Babíčkova – smlouva o poskytnutí dotace
14 Petice za omezení provozní doby hostinských zařízení
15 IPRM Městské parky - Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM
16 Škodní a likvidační komise
17 Projekt spolupráce VFO, a. s., a města Opolí
18 Obnova Rudolfovy aleje
19 Projekt Česko - polské spolupráce
20 Zimní údržba 2015/2016
21 Změny jízdních řádů a půlmaraton
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Městský mobiliář
24 Označení vlastníka
25 Předzahrádky
26 Riziková území při extrémních přívalových srážkách – studie proveditelnosti
27 Průběžné vyhodnocení plnění koncepce JSDH v letech 2014-2018
28 Bezbariérová úprava azylového domu pro muže
29 Využití podpory z rozpočtu SMOl na projekt "Provozní náklady - částečné krytí provozních nákladů budovy Žerotín"
30 Využití podpory u TJ MILO Olomouc, z. s., za rok 2015
31 Významné aktivity, individuální dotace
32 Zahraniční služební cesta - Německo
33 Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO za rok 2015
34 Čerpání investičního fondu KMO - pořízení nového služebního vozidla
35 Změny v KMČ
36 Veřejnoprávní smlouva na zajištění projednávání přestupků - Kozlov
37 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
38 Evropské město sportu - kandidatura
39 Aktualizace studie přeložky silnice III/4432 Chválkovice - Samotíšky

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu