Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 3. 5. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 15028 - Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl - NÁMITKA č. 2
5 Veřejná zakázka č. 16026 - Dodávka hasičského vozidla - zadání zadávacího řízení
6 Veřejná zakázka č. 14077 - Zpřístupnění podzemních chodeb Fortu Tafelberg - zrušení zadávacího řízení
7 Veřejná zakázka č. 14016 - ZŠ Hálkova - přístavba učeben - zrušení zadávacího řízení
8 Veřejná zakázka č. 16028 - MMOl - dodávka 3 vozidel na leasing (prodej 5 vozidel) - vyloučení uchazečů, zadání zadávacího řízení
9 Veřejná zakázka č. 15028 - Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl - zrušení zadávacího řízení
10 Rozpočtové změny roku 2016
11 Bytové záležitosti
12 Bytové záležitosti DPS
13 Rozárium AD
14 Tramvajová trať II. etapa
15 Licenční ujednání v SOD na PD
16 Standardy vodovodní sítě
17 Pořízení změny č. IV Územního plánu Olomouc
18 Cyklodoprava - drobná opatření
19 Strategický plán
20 Předzahrádky
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Plán odpadového hospodářství SMOl
23 Petice na podporu útulku pro kočky
24 Řídicí výbor ITI OA pro realizaci strategie
25 Schválení účetních závěrek, schválení finančního vypořádání příspěvkových organizací - škol statutárního města Olomouce za rok 2015, schválení převodu finančních prostředků z rezervních fondů do fondů investic PO - škol a uložení odvodů finančních prostředků z fondů investic PO - škol
26 Změna organizace rozvozu stravy - doplnění
27 Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Dvorského 33
28 Dodatek č. 5 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace
29 Projekt "Malujeme podchody"
30 Dotace v sociální oblasti
31 Předzahrádky (zeleň)
32 Významné aktivity, individuální dotace
33 Stanovení termínu a návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
34 Deklarace o záměru spolupráce mezi městy Olomouc a Krakov
35 Pojmenování ulic - Nové Sady a Chválkovice
36 Žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu MDO
37 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání PO (vyjma školských subjektů) za rok 2015
38 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
39 Organizační záležitosti - Souhlas s použitím reference
40 Organizační záležitosti - Vejdovského 2
41 Návrh zástupce SMOl do orgánu - dozorčí rady Výstaviště Flora Olomouc
42 Veřejnoprávní smlouva v rámci implementace IROP 2014 - 2020
43 Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev
44 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
45 Aquapark Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu