Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 19. 4. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Zápis do Interního seznamu se zákazem plnění veřejných zakázek malého rozsahu pro SMOl
4 Veřejná zakázka č. 16039 - MPO - dodávka 3 vozidel na leasing - vyloučení uchazečů, zadání zadávacího řízení
5 CIS – informace k veřejné zakázce na služby podpory a údržby
6 Veřejná zakázka č. 15028 – Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl - NÁMITKA
7 Nákup bezemisních vozidel pro MHD
8 Rozpočtové změny roku 2016
9 EIB - revize úrokové sazby
10 Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2015
11 Účetní závěrka SMOl k 31.12.2015
12 Bytové záležitosti
13 Bytové záležitosti DPS
14 Ulice 1. máje – smlouva o přeložce s ČD - Telematika
15 Tř. Míru, Neředínská, úprava křižovatky - smlouva o přeložce společnosti CETIN
16 Šlechtitelů, Přichystalova - cyklostezka
17 Malá parkoviště Za Vodojemem, přeložka ČEZ
18 Rekonstrukce kanalizací a vodovodů, zadání PD
19 Hasičská zbrojnice Chválkovice - příprava PD
20 Průmyslová zóna - Kasárna Neředín
21 Předzahrádky
22 Povolení výjimky - pěší zóna
23 Pořízení velkokapacitní požární cisterny
24 Nominace člena Monitorovacího výboru OP VVV za aglomerace ITI
25 Užití částky 2,7 mil. Kč na opravy komunikací dle požadavků KMČ
26 Stanovisko statutárního města Olomouc k navýšení kapacit MŠ a ZŠ jiných zřizovatelů
27 Výsledky periodického hodnocení práce ředitelů škol v roce 2016
28 Nadační fond Regionální fotbalové akademie Olomouckého kraje
29 Návrh regulačního plánu RP-13 "Sídliště Lazce"
30 Návrh regulačního plánu RP-21 "Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova"
31 Tramvajová trať Nové Sady - III. etapa
32 Plán udržitelné městské mobility
33 Dovolba člena dozorčí rady
34 Prevence kriminality – zhodnocení roku 2015
35 Zhodnocení projektu Bezbariérová Olomouc za rok 2015
36 Koncepce rodinné politiky SMOl na roky 2016-2018
37 Investiční záměr úpravy Domova pro matky s dětmi
38 Využití podpory u Ing. Radana Holáska BA. za rok 2015
39 Využití veřejné finanční podpory u FBS Olomouc, o.s., za rok 2015
40 Využití podpory u Moravského senioru, z.s. za rok 2015
41 Kontrola hospodaření u MŠ Zeyerova Olomouc za rok 2014
42 Kontrola hospodaření u MŠ Rooseveltova Olomouc za rok 2014
43 Využití podpory u Hudebního Institutu za rok 2014
44 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu statutárního města Olomouce v roce 2015 na projekt s názvem "Provozní náklady G galerie města Olomouce"
45 Žádost o užití znaku SMOL
46 Významné aktivity, individuální dotace
47 Podpora řízení a koordinace ITI OA - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
48 Jihoslovanské mauzoleum - schválení dotace

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu