Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 5. 4. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 15148 - Dolní náměstí č. 19/47 - stavební úpravy - zadání - revokace
5 Veřejná zakázka č. 16043 - Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu - REVOKACE zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 16048 - Jihoslovanské mauzoleum - zahájení zadávacího řízení
7 Rozpočtové změny roku 2016
8 Bytové záležitosti
9 Bytové záležitosti DPS
10 Dolní Hejčínská - petice
11 1. máje
12 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů
13 Tramvajová trať Nové Sady - II. a III. etapa
14 Regionální agentura
15 Předzahrádky
16 Označení vlastníka
17 Karty typu D
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Projekt "Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci"
20 Projekt " Podpora vzdělávání a rozvoje zaměstnanců MMOl"
21 Veřejnoprávní smlouva v rámci implementace IROP 2014-2020
22 Audit poskytování a vyúčtování záloh - soulad s vnitřními předpisy
23 Výsledek Analýzy vhodnosti metody EPC
24 Hodnocení vánočních trhů
25 Významné aktivity, individuální dotace
26 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 8. zasedání ZMO konaného 14.3.2016
27 Zahraniční služební cesty
28 Smlouva o poskytnutí dotace
29 Olomoucké kostely s průvodcem
30 Pojmenování ulice
31 Změny v komisích
32 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
33 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
34 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru investic Magistrátu města Olomouce
35 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
36 MOVO, a.s. - změna plánu
37 Různé - Budova Tomkova 40, Olomouc - Hejčín
38 Průzkum dopravního chování v rámci Plánu udržitelné mobility města Olomouce

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu