Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 15. 3. 2016

číslo usnesení název
1 Strategický plán
2 Kontrola usnesení RMO
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Rozpočtové změny roku 2016
5 Bytové záležitosti
6 Bytové záležitosti DPS
7 Lokality dětských hřišť a sportovišť na rok 2017
8 Vodovod Pomoraví - členské příspěvky
9 Cyklodoprava – IZ 21 a IZ 22
10 Zvláštní užívání komunikací
11 Přechod pro chodce Pražská
12 Předzahrádky
13 Povolení výjimky - pěší zóna
14 IPRM - roční monitorovací zprávy, dodatek smlouvy
15 Nákup bezemisních vozidel pro MHD
16 Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc - složení řídícího výboru
17 Individuální dotace v oblasti školství
18 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc - zajištění rozpočtového krytí oprav a údržby slavnostního sálu
19 Požární ochrana
20 Veřejná zakázka č. 16003 - Lesní cesta - Berounka - odvolání usnesení
21 Veřejná zakázka č. 16043 - Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu - zahájení, komise
22 Veřejná zakázka č. 16028 - MMOl - dodávka 3 vozidel na leasing (prodej 5 vozidel) - zahájení, komise
23 Veřejná zakázka č. 16006 - Holický les - následná údržba po dobu 24 měsíců - zadání
24 Veřejná zakázka č. 15148 - Dolní náměstí č. 19/47 - stavební úpravy - zadání
25 Veřejná zakázka č. 16051 - Ordinace praktického lékaře pro osoby bez přístřeší - přímé zadání
26 Veřejná zakázka č. 16054 - Nákup elektrické energie pro rok 2017 - zahájení
27 Veřejná zakázka č. 16057 - Oprava tramvajové trati tř. Svobody, Olomouc - SO 02 Oprava komunikace
28 Přijetí účelové dotace na zajištění sociálních služeb
29 Žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu MDO
30 Aquapark - provozní zpráva za rok 2015
31 Letiště Olomouc Neředín - Změna režimu hospodaření
32 Změny v komisích
33 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
34 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce
35 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce
36 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru dopravy a odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
37 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
38 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu