Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 1. 3. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Návrh na zařazení do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet SMOl roku 2016
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 16039 - MPO - dodávka 3 vozidel na leasing - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 16040 - Implementace norem ISO 27000 (ISMS) - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 16049 - Poradenské služby - přímé zadání
8 Veřejná zakázka č. 15148 - Dolní náměstí č. 19/47 - stavební úpravy
9 Veřejná zakázka č. 16003 - Lesní cesta - Berounka - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 16002 - Lesní cesta Okružní
11 Podpora v oblasti tvorby a ochrany ŽP 2016
12 Bytové záležitosti
13 ZŠ/MŠ Řezníčkova hřiště – dodatek SoPD
14 Obnova Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech
15 Individuální dotace v sociální oblasti
16 Informace o činnosti kontrolního výboru ve II. pololetí 2015
17 Realizace projektu implementace skupiny norem ISO 27000 (ISMS) do podmínek IS SMOl
18 Zpráva o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce
19 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
20 Podněty komise pro vnější vztahy ke zviditelnění města
21 Významné aktivity, individuální dotace
22 Stanovení termínu a návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
23 Služební cesta do Bratislavy
24 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouce
25 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o majetku statutárního města Olomouce"
26 Organizační záležitosti - "Organizační řád Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
27 Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v oblasti výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
28 Strategie rozvoje cestovního ruchu - Zásobník námětů v oblasti cestovního ruchu 2016-2020
29 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu