Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 2. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Problematika uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Rozpočtové změny roku 2016
6 Bytové záležitosti
7 Bytové záležitosti DPS
8 Veřejná zakázka č. 16026 - Dodávka hasičského vozidla - zahájení, komise
9 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů
10 Rekonstrukce ulice 8. května - PD
11 Topolany, U Parčíku - zpevnění břehu potoka
12 Ulice Jeremenkova - cyklostezka
13 Tramvajová trať Nové Sady - III. etapa
14 Pořízení změny č. III Územního plánu Olomouc
15 Předzahrádky
16 Dodatek č. 50 smlouvy s TSMO, a.s.
17 Zvláštní užívání komunikací
18 Dotace v oblasti kultury 2016 (Program č. 1)
19 Dotace v oblasti sportu 2016 (Program č. 2)
20 Dotace v oblasti cestovního ruchu (Program č. 3)
21 PPO II.B etapa
22 Audit investiční akce - integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice
23 Kontrola hospodaření u FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova za rok 2014
24 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
25 Žádost o zařazení kontroly příspěvkové organizace
26 Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc
27 Informace o dotačních výzvách - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy
28 Program regenerace MPR
29 Prevence kriminality
30 Smlouva o úhradě nájemného - projekt Ministerstva vnitra
31 Zahraniční studijní cesta SHS ČMS 2016
32 Dodatek č. 11 ke Smlouvě k zabezpečení VPS s VFO, a. s.
33 Zahraniční služební cesta
34 Změny v KMČ
35 Organizační záležitosti - zřízení společensky účelných pracovních míst v Magistrátu města Olomouce
36 Opravy komunikací dle požadavků KMČ - pravidla pro použití navýšené částky

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu