Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 2. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Zástupci SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví
4 Umístění pítek a řešení kašny na Kollárově náměstí
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Rozpočtové změny roku 2016
7 Rozpočtové změny roku 2016 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2015
8 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí 2015
9 Novela OZV 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10 Bytové záležitosti
11 Bytové záležitosti DPS
12 Veřejná zakázka č. 16027 - Oprava tramvajové trati ul. Wolkerova, Olomouc, SO 02 - oprava komunikace
13 Veřejná zakázka č. 15123 - Výběr pojišťovacího makléře 2016 - zadání
14 Veřejná zakázka č. 14059 - Hasičská zbrojnice Topolany
15 Veřejná zakázka č. 16011 - Záchranný archeologický výzkum ulice 1. máje, Olomouc - přímé zadání
16 Veřejná zakázka č. 16017 - Služby spojené s propagací statutárního města Olomouc - přímé zadání
17 Veřejná zakázka č. 16006 - Holický les – následná údržba po dobu 24 měsíců - zahájení, komise
18 Veřejná zakázka č. 15120 - Olomoucké listy 2016 - JŘBU - schválení textu smlouvy
19 Ul. Werichova - parkoviště
20 Projekty pro SFDI a KÚOK
21 Studie náměstí Republiky
22 Architecture Week 2016
23 Zvláštní užívání komunikací
24 Projektové dokumentace 2016
25 Opravy mostů 2016
26 Opravy komunikací 2016
27 Oprava tř. Svobody
28 Petice ul. Ladova, vnitroblok
29 Povolení výjimky - pěší zóna
30 Novela zákona o vodách - informace
31 Cyklystické stezky - projektové dokumentace
32 Kontrola hospodaření u FZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc
33 Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže
34 Dotace v oblasti podpora mateřských škol a základních škol jiných zřizovatelů
35 Periodické hodnocení práce ředitelů škol v roce 2016
36 Vyhlášení konkurzního řízení, jmenování konkurzní komise
37 Stanovisko statutárního města Olomouc ke zřízení soukromé základní školy a soukromé mateřské školy v Olomouci
38 Dotace v sociální oblasti
39 Dotace v oblasti ochrany obyvatel
40 Personální změny ve složení Povodňové komise města a ORP Olomouc
41 Žádost o poskytnutí dotace Hasičská zbrojnice Topolany
42 Žádost o příspěvek na vybavení jednotky požární stanice Olomouc
43 Změny v komisích
44 Změny ve stupních řízení u ředitelů PO (mimo školská zařízení)
45 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 - Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s.
46 Domov pro ženy a matky s dětmi - přijetí daru
47 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
48 Organizační záležitosti - Dodatek č. 17 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
49 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru správních činností Magistrátu města Olomouce
50 Memorandum o porozumění měst Olomouc, Kroměříž a obce Lednice
51 Různé - postup při zveřejňování smluv

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu