Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 1. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů s pololetním a ročním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Bytové záležitosti
4 Veřejná zakázka č. 156148 - Dolní náměstí č. 19/47 - stavební úpravy - zahájení, komise - revokace
5 Specifikace kompetencí mezi OEP a OI ohledně podávání žádostí o dotace
6 Povolení výjimky - pěší zóna
7 Dodatek č. 49 smlouvy s TSMO, a. s.
8 Opravy komunikací vázané na opravy tramvajových tratí
9 Obec přátelská rodině - smlouvy o výpůjčkách
10 Změna platového výměru ředitelů škol
11 Změny v KMČ
12 HCO s. r. o. - Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě
13 IPRM - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc - aktualizace, změna složení ŘV
14 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce
15 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města Olomouce
16 Zahraniční služební cesta VB
17 Strojovna zimního stadionu - prodloužení nájemní a podnájemní smlouvy
18 Hasičská zbrojnice Topolany

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu