Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 12. 1. 2016

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Rozpočtové změny roku 2015
3 Rozpočtové změny roku 2016
4 Veřejná zakázka č. 15138 - Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace statutárního města Olomouce 2016 - zadání zadávacího řízení
5 Veřejná zakázka č. 15148 - Dolní náměstí č. 19/47 - stavební úpravy, zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 15099 - Plán udržitelné městské mobility Olomouc - rozhodnutí o námitkách
7 Olomoucký hrad
8 Holice – Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů – cyklostezka
9 Označení vlastníka
10 Povolení výjimky - pěší zóna
11 Regulační plány
12 Projekt Radnice
13 Výjimka z počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2015/2016
14 Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2016
15 Analýza a hodnocení rizik Statutárního města Olomouce za rok 2015
16 Koncepce rozvoje činnosti Městské policie Olomouc na období let 2015-2018
17 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 6. zasedání ZMO konaného 23.11.2015 a 7. zasedání ZMO konaného 16.12.2015
18 Žádost o užití znaku SMOL
19 Regionální TV vysílání - smlouvy
20 Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - MDO
21 Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií ITI
22 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o jednotném vizuálním stylu statutárního města Olomouce"
23 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"
24 Rekonstrukce komunikace třídy 1. máje a ul. 8. května
25 Pořízení studie na komplexní využití areálu Zimního stadionu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu