Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 21. 12. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 15076 - Zajištění služby RADIO na Veřejném vnitrostátním letišti města Olomouce na 2 roky - zadání
4 Veřejná zakázka č. 15120 - Olomoucké listy 2016 - JŘBÚ - zadání
5 Veřejná zakázka č. 15151 - Rozárium 2 - JŘBÚ č. II. - zadání
6 Veřejná zakázka č. 15099 - Plán udržitelné městské mobility Olomouc - zadání
7 Rozpočtové změny roku 2015
8 Bytové záležitosti
9 Bytové záležitosti DPS
10 Na Letné - parkoviště, převzetí majetku
11 Dodatek č. 48 ke smlouvě s TSMO, a.s.
12 Dodatek č. 10 ke smlouvě s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.
13 Dodatek č. 12 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
14 Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD
15 Označení vlastníka
16 Karty typu D
17 Zvláštní užívání komunikací
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Audit systému činností a pracovních postupů
20 Příprava koncepce rodinné politiky
21 Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - KMOL
22 Aktualizace odpisových plánů majetku roku 2015 a plán odpisů majetku na rok 2016 u PO (mimo školských subjektů)
23 Olomoucký půlmaraton - dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci
24 Olomouc region Card - spolupráce v roce 2016
25 Připojení SMOl k Memorandu o spolupráci s Olomouckým krajem a FAČR
26 Centrální informační systém MMOl, II.etapa - závěrečné vyhodnocení projektu
27 IPRM Regenerace a revitalizace sídliště - závěrečná zpráva o realizaci
28 Zahraniční kontakty města Olomouce v 1. pololetí roku 2016
29 Zpráva o provozu Aquaparku 2015
30 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce
31 Organizační záležitosti - Prodej a nákup movitého majetku
32 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce
33 Organizační záležitosti - zřízení společensky účelných pracovních míst v Magistrátu města Olomouce
34 Most Masarykova - detaily
35 Akciová společnost Hokejová hala Olomouc - žádost o předložení znaleckého posudku

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon