Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 1. 12. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období 2016 - 2018
4 Zdroje pitné vody pro Olomouc
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí - zahájení, komise - revokace
7 Veřejná zakázka č. 15149 - WiFi na Horním náměstí II - schválení způsobu zadání
8 Rozpočtové změny roku 2015
9 Směnečný program
10 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016
11 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
12 Podnět k návrhu zadání ÚP Křelov - Břuchotín
13 Petice pro výstavbu dětského hřiště Holice- jih
14 Dětské hřiště Čechovy sady
15 Kačení ulice - komunikace a kanalizace
16 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů
17 Bikepark - dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace
18 Strategie ITI Olomoucké aglomerace
19 Nákup tramvají
20 Audit hlavních pokladen SMOl
21 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2016
22 Rekapitulace oprav komunikací 2015
23 Lávka Václavkova
24 Označení vlastníka
25 Karty typu D
26 Smlouva s TWIN TRANS
27 Povolení výjimky - pěší zóna
28 Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2015 - 2020
29 Zásady řízení příspěvkových organizací - škol
30 Aktualizace odpisových plánů majetku roku 2015 a plán odpisů majetku na rok 2016 příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
31 Odměny ředitelů příspěvkových organizací - škol za 2.pololetí 2015
32 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
33 Stanovisko statutárního města Olomouc ke zřízení soukromé mateřské školy
34 Zoo Olomouc - výstavba trafostanice
35 Vyhlášení programů na poskytování dotací a individuálních dotací
36 Stanovení termínu a návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
37 Bytové záležitosti - prodloužení nájemní smlouvy
38 Bytové záležitosti DPS
39 Sběr textilu - Dodatek č. 2 ke smlouvě
40 Veletrhy a prezentace cestovního ruchu v roce 2016
41 Návrh dodatku č.1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc
42 Organizační záležitosti - smlouvy o výpůjčce
43 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce"
44 Jednání jediného akcionáře
45 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových organizací , jejichž zřizovatel je Statutární město Olomouc
46 Partnerství statutárního města Olomouc v projektu Univerzity Palackého v Olomouci
47 VFO - závěrečná monitorovací zpráva

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon