Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 19. 11. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Rozpočtové změny roku 2015
4 Přecenění finančního majetku
5 Návrh řešení úhrady exekuce pro odstranění stavby z pozemku SMOl (Kosmonautů) prostřednictvím exekutorského úřadu Olomouc
6 Škodní a likvidační komise
7 Bytové záležitosti
8 Bytové záležitosti DPS
9 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu statutárního města Olomouce v roce 2014 na projekt "Podpora poskytování sociálních služeb občanům města Olomouce - pečovatelská služba".
10 Zimní sezónní mobiliář
11 Zvláštní užívání komunikací
12 Povolení výjimky - pěší zóna
13 ITI Olomoucké aglomerace
14 Veřejná zakázka č. 15142 - Rozárium 2 - JŘBÚ č. I. - zadání
15 Veřejná zakázka č. 15143 - Heydukova - rekonstrukce komunikace - JŘBÚ č. I. - zadání
16 Veřejná zakázka č. 15076 - Zajištění služby RADIO na Veřejném vnitrostátním letišti města Olomouce na 2 roky - zahájení, komise
17 Veřejná zakázka č. 15028 - Dodávka a servis multifunkčních zařízení pro MMOl - zahájení, komise
18 Veřejná zakázka č. 15144 - Nákup nábytku pro komunitní centrum, dětské koutky a rodinná centra
19 Odvod za porušení rozpočtové kázně - Úspory energetické náročnosti budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního města Olomouc - 1. žádost
20 Výpověď smlouvy s vydavatelem Radničních listů
21 Domovina
22 SK Sigma Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
23 4. komunitní plán sociálních služeb
24 Delegování zástupce na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a. s.
25 Malé projekty
26 Žádost o užití znaku SMOL
27 Městský bál
28 Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - MDO
29 Pojmenování ulice - Slavonín
30 MAP - podpis memoranda
31 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce
32 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
33 Organizační změna v odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouce
34 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního města Olomouce"
35 Organizační záležitosti - Dodatek č. 16 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
36 Různé - Změna č. 2 ÚP
37 Různé - světelné signalizační zařízení - přechody Hodolanská

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon