Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 3. 11. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 15131 - ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště - JŘBÚ - zadání
5 Veřejná zakázka č. 15123 - Výběr pojišťovacího makléře 2016 - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 15127 - CIS prodloužení služby podpory a údržby - zadání
7 Veřejná zakázka č. 15133 - CIS Změnové požadavky - smlouva dílo - zadání
8 Veřejná zakázka č. 15063 - Návrh Olomouckých listů 2016 - námitky
9 Rozpočtové změny roku 2015
10 Návrh zadání Regulačního plánu Teichmannova - Peškova
11 Na Letné - parkoviště, přeložka ČEZ
12 Sladkovského - komunikace
13 MOVO, a.s., plán 2016
14 Vyhlášení programů na poskytování dotací a individuálních dotací
15 Škodní a likvidační komise
16 Služby spojené s propagací města a jeho příspěvkových organizací
17 Zimní stadion
18 Aktualizace OZV vydaných SMOl
19 Zóna 30 – ul. Na Vozovce
20 Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže a v oblasti podpora MŠ a ZŠ jiných zřizovatelů
21 Stanovisko města ke zřízení Soukromé základní školy Montessori a ke zřízení dětské skupiny
22 Dodatek č.5 Platového předpisu pro stanovení platů ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
23 Poeziomat
24 Rozšíření Informačního centra Olomouc
25 Využití finanční podpory u Společnosti Podané ruce o.p.s
26 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu statutárního města Olomouce v roce 2014 na projekt s názvem "Udržitelnost sociální služby chráněné bydlení Domov"
27 Kontrola hospodaření u FZŠ Olomouc, Hálkova za rok 2014
28 Zapojení SMOl do vzdělávacího projektu v oblasti sociálních služeb
29 IPRM - dodatky smluv
30 Digitální povodňový plán, monitoring a systém varování - závěrečné vyhodnocení akce
31 Plánovací období 2007-2013 - vyhodnocení - aktualizace
32 MDO posílení investičního fondu z fondu rezervního
33 KMO čerpání z rezervního fondu
34 VK UP Olomouc - žádost o dotaci
35 Stanovení termínu a návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
36 Stanovení termínů konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2016
37 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.
38 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
39 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru ochrany Magistrátu města Olomouce
40 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města Olomouce
41 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru právním Magistrátu města Olomouce
42 Dodatek k žádosti o příspěvek na vybavení jednotky požární stanice Olomouc
43 Studie - přechod Pražská
44 Zajištění bezpečného přecházení u škol
45 Zahraniční služební cesta do Nysy
46 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon